Ens movem per la salut

ENS MOVEM PER LA SALUT

Ens movem per la salut infantil – Creixent a bon ritme!

Arenys de Munt inicia un pla d’actuacions per a la prevenció de l’obesitat infantil

Amb el lema Ens movem per la salut infantil – Creixent a bon ritme!, durant el curs 2016-2017, s’inicia la primera temporada d’aquest pla d’actuacions per a la prevenció de l’obesitat infantil i la promoció d’hàbits saludables, que té prevista la seva continuïtat pels dos cursos següents.

Aquest pla està dirigit a nens i nenes de la franja d’edat que correspon a 5è i 6è curs de primària. L’objectiu d’aquest pla és que entrin a formar part del projecte, que fomenta una alimentació variada i equilibrada, incentiva la pràctica d’activitat física lúdica i regula i afavoreix l’abordatge d’altres determinants clau, com les hores de descans i els aspectes psicològics i emocionals. Les actuacions estan orientades a la sensibilització d’actors locals, la difusió de missatges i l’organització d’activitats, entre d’altres iniciatives.

La metodologia es basa en un pla d’activitats (tallers, xerrades, curses de muntanya, concurs de receptes saludables, etc.) en diferents àmbits (famílies, escoles, centres esportius, AMPA’S, centre de salut i el municipi en conjunt), sota el lideratge de la regidoria de Sanitat. Aquest pla es complementarà amb una avaluació anual, previ consentiment de les famílies, consistent en la recopilació de dades antropomètriques de tots els nens i nenes de 5è i 6è escolaritzats (pes i alçada per fer el càlcul de l’IMC), i d’altres indicadors com ara els hàbits d’alimentació i d’activitat física mitjançant qüestionaris. L’avaluació permet sensibilitzar la població, conèixer la prevalença de l’obesitat i el sobrepès al municipi, i a la vegada realitzar una detecció precoç dels nens i nenes que pateixen sobrepès o obesitat.

L’excés de pes entre la població infantil és una problemàtica de primer ordre i, segons els darrers estudis de l’OMS, afecta a més d’un 30% de la població infantil. Un 12,6% dels infants catalans té obesitat segons l’Enquesta de Salut de Catalunya, realitzada pel Departament de Salut de la Generalitat.

Aquest pla té la característica de ser un Pla comunitari d’aplicació en l’àmbit municipal, que promou la mobilització dels diferents actors locals i estimula el treball en xarxa amb un objectiu compartit per a la salut infantil. Amb aquesta actuació s’assoleix l’objectiu estratègic “Ampliar i millorar serveis sanitaris”, corresponent al PAM 2015-2019.

L’obesitat i l’excés de pes en la infància representen un dels problemes de salut pública més importants del segle XXI, com alerta l’OMS, per les seves conseqüències físiques, emocionals i socials. Les causes són multifactorials, amb una interacció entre els factors genètics i l’ambient, és a dir, aquells factors que depenen de l’estil de vida com ara els hàbits d’alimentació, l’activitat física, el sedentarisme i d’altres determinants claus, els quals sovint són modificables.

La prevenció de l’obesitat infantil ha de començar com més aviat millor, instaurant uns hàbits saludables principalment des de la família, però no es pot deixar tot en mans de la família sinó que és necessari actuar amb la implicació de tots els sectors socials. En aquest sentit, el municipi constitueix l’àmbit millor per desenvolupar la promoció d’estils de vida saludables, donat que és l’entorn comunitari de proximitat en el qual desenvolupen la seva vida quotidiana els nens i nenes i les seves famílies.

L’objectiu del Pla d’Actuació Ens movem per la salut infantil – Creixent a bon ritme! és frenar la prevalença de sobrepès i obesitat infantil promovent l’alimentació variada i equilibrada, l’activitat física regular, l’estímul d’hàbits adequats de descans i la intervenció transversal sobre els factors psicològics i emocionals que intervenen en el benestar dels infants i les famílies.

Aquest Pla ha estat desenvolupat per la regidoria de Sanitat en col.laboració amb Sharing Healthy&Active Lifestyle, un equip de professionals dirigit pel Dr. Rafael Casas, psiquiatre i consultor en salut, dedicat a proporcionar serveis d’investigació en salut i dissenyar programes i accions de promoció d’hàbits saludables, i recull l’experiència de 10 anys del Programa Thao-Salut Infantil.

Per a més informació podeu consultar els següents enllaços

http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/

http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/alimentacio_i_malalties/obesitat/obesitat_infantil/

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/296017/ca/12-6-infants-catalans-te-obesitat-lenquesta-salut-catalunya.do