Informació general

El programa Biblioteques escolars PuntEdu té per objectius:
* Potenciar la biblioteca escolar com un espai de recursos educatius on poder trobar tot tipus d’informació i materials en diferents suports a l’abast de l’alumnat, del professorat i de la comunitat educativa
* Prioritzar el seu ús com a espai d’aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars, per tal que l’alumnat es formi com a persona autònoma, crítica i constructora del seu propi coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball amb diferents fonts d’informació.
*Promoure l’hàbit lector i el gust per la lectura.

Des del curs 2007 , l’Escola Sobirans es va afegir al projecte de la biblioteca escolar “puntedu”. Cada curs escolar ens engresquem amb novetats que potencien i afavoreixen l”us de la biblioteca i el gust per la lectura.

Contemplem la biblioteca com un espai educatiu , dinàmic i com a recurs fonamental per a l’adquisició de les competències bàsiques i el desplegament dels continguts curriculars a totes les àrees i etapes educatives.

Esdevé un espai on els nens i nenes es formen com a persones autònomes, amb sentit crític i constructors del seu propi coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball en diferents fonts d’informació i, el foment de la lectura.

A l’escola Sobirans fomentem el gust per la lectura dedicant cada dia una estona per llegir des de P3 fins a 6è

Què fem a l’escola Sobirans?

Visites anuals a la biblioteca del poble i municipis propers.

Biblioteques d’aula de P3 fins a 6è .

“ Bibliopati”, activitat de biblioteca a l’hora del pati a tots els cursos.

Biblioteca de l’escola: espai adaptat als alumnes de diferents edats amb un fons de documentació ampli i variat.

Parelles lectores (alumnes barrejats de P3 a 6è)

Conta contes a les Escoles Bressol del poble

Participació al Certamen Nacional Infantil i Juvenil de lectura en veu alta i a la Mostra literària Arenys de Munt.

Biblioteca oberta tots els dijous a la tarda per a grans i petits