CURS ESCOLAR 2019-2020

PORTES OBERTES SOBIRANS

Enguany ampliem els dies de portes obertes per facilitar-vos la visita a l’escola.

DIVENDRES 22 i DIJOUS 28 de  MARÇ de 10 a 12’30 h i de 15’30 a 17 h

Aquests  dies podreu conèixer qui som, com treballem, quin és el nostre projecte educatiu i fer un recorregut pels nostres espais i equipaments en horari escolar per a que pugueu veure d’una manera pràctica i real la nostra escola.

Per a les preinscripcions cal demanar hora. Podeu demanar-la el mateix dia de les portes obertes o  bé trucant al 93 795 05 18.

Si ho  considereu oportú, també podeu sol·licitar entrevista amb la directora perquè us informi personalment.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ

Del divendres 29 de març al dimarts 9 d’abril de 2019.

Us avancem la documentació que cal portar el dia de la preinscripció:

  • 1 fotografia carnet amb el nom del nen/a darrera.
  • Original i fotocòpia DNI (pare i mare). Si l’adreça del DNI no correspon al municipi d’Arenys de Munt, cal portar el full d’empadronament amb l’adreça actualitzada.
  • Original i fotocòpia del llibre de vacunes.
  • Original i fotocòpia llibre de família.
  • Original i fotocòpia targeta sanitària TIS de l’alumne.
  • Certificat mèdic si l’alumne té alguna malaltia crònica, celíac, etc.
  • En cas de tenir algun carnet o certificat tipus: Carnet de família nombrosa, família monoparental, certificat de minusvalidesa (CAD),…