Consell escolar

 

Què és el Consell Escolar?
És l’ òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el funcionament i el govern del centre.

Quina és la funció del Consell Escolar?
La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

 

ÈXIT EDUCATIU, UN OBJECTIU I UNA RESPONSABILITAT DE TOTS!