Eleccions Consell escolar

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2018

Què és el Consell Escolar?
És l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el funcionament i el govern del centre.

Quina és la funció del Consell Escolar?
La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Qui en forma part?
El director, la cap d’estudis, sis representants dels mestres, cinc representants dels pares i mares, un representant del PAS, un representant de l’AMPA, un representant de l’Ajuntament i la secretària del centre amb veu però sense vot.

Com s’ha de presentar una candidatura?
Els pares i mares de l’alumnat de l’escola que desitgin presentar la seva candidatura a membres del Consell Escolar ho poden fins el dia 16 de novembre fins a les 17:00 hores. S’ha de formalitzar oficialment a través de l’imprès adjunt. L’imprès ha d’estar totalment complimentat i s’hi ha d’adjuntar una fotocòpia del DNI del candidat/a. Per ser candidat és imprescindible constar al cens de pares i mares.

Quin dia celebrarem les votacions per triar els representants dels pares i mares?
La votació serà DILLUNS 26 DE NOVEMBRE DE 2018, de 9’00 a 11, de 15 a 18’30 h a la biblioteca de l’escola. Per exercir el dret al vot, és necessari anar a la mesa electoral amb documentació d’identitat (DNI, NIE o passaport).Allà hi trobareu les paperetes de votació.

 

Quants candidats es poden votar en aquestes eleccions?
En aquestes eleccions es poden elegir un màxim de 3 candidats/es.

 

ÈXIT EDUCATIU, UN OBJECTIU I UNA RESPONSABILITAT DE TOTS!