COM ENS DEFINIM

Som una escola jove i moderna, que evoluciona i s’adapta a les necessitats actuals. El col·legi es va posar en marxa el curs 2003-2004 i va creixent cada any amb un bon integrament al poble, fet que demostra el bon arrelament del centre. Ens trobem envoltats de natura en un indret privilegiat.

Som un centre educatiu del municipi d’Arenys de Munt que s’erigeix com a referent en l’educació dels infants.

Aquests trets defineixen el tarannà de l’ escola Sobirans i el què pretenem que sigui la nostra escola:

Volem que el nostre centre sigui un centre afectuós, familiar,alegre , tranquil, acollidor…on ens hi trobem a gust tots i totes en un entorn motivador i generós. Respectuós amb l’entorn, ja sigui medi ambiental ( per això ens definim com a Escola verda) com amb les persones que el conformen.

Som una escola propera,on volem promoure la implicació de les famílies en el seguiment de l’evolució personal i acadèmica dels seus fills i alhora  col·laborin i participin en difrents activitats de l’escola.

Apostem per una escola oberta a tothom on cada alumne pugui seguir el ritme que li marca el seu propi procés evolutiu en un ambient cooperatiu, basat en la convivència, en la participació democràtica i el respecte per la diversitat, és a dir, integradora, i que s’entengui la diferència com un fet positiu, inclusiva.

Pretenem ser una escola activa i connectada amb la societat i el moment actual què vivim. Ser una escola que ajudi a desenvolupar la part més creativa i artística dels infants, respectant i valorant les qualitats i les aportacions de cada un d’ells/es.

Que vinguin cada dia a l’escola amb un somriure, amb energia i amb ganes de ser millors persones cada dia.

I el més important de tot, ajudar a créixer a aquests nens/es de l’escola, ajudar-los a pensar, a que siguin éssers organitzats , observadors, previsors, exigents amb ells/es mateixos/es i amb la societat en la què viuen, prudents… ajudar-los i ensenyar-los a ser crítics i amb esforç, treball sistemàtic i dedicació, aconseguir ser persones competents.   

Comptem amb un equip docent estable i professional que impulsa aquest treball de convivència així com també els excel·lents resultats educatius que reflecteixen aquest benestar global.

LA NOSTRA LÍNIA METODOLÒGICA està basada en els següents principis

Treballar en funció de les necessitats dels alumnes :

  • formació personalitzada
  • educació integral
  • desenvolupament armònic
  • igualtat i respecte a la diversitat
  • desenvolupament de la creativitat
  • desenvolupament de l’esperit crític
  • desenvolupament de l’autonomia personal

Fomentar hàbits democràtics, d’educació per a la pau, d’educació de la salut, de respecte al medi ambient i a l’entorn.

La nostra METODOLOGIA és :

ACTIVA : amb la participació del/la alumne/a en el procès d’aprenentatge mitjançant experiències, activitats, jocs, sortides, observació directa, ús de materials didàctics…

FUNCIONAL I SIGNIFICATIVA : que serveixi a l’alumne pel món que l’envolta, que respongui a les seves necessitats i s’origini a partir de la seva pròpia experiència.

 INDIVIDUALITZADA : on cada alumne seguirà el propi ritme de treball i l’escola oferirà els recursos i estratègies perquè això sigui així.

 MOTIVACIONAL : amb el foment dels recursos i les estratègies que afavoreixin la motivació.

SOCIALITZADORA : que fomenti la convivència amb els altres i expliciti pautes clares de comportament.

D’ INTERACCIÓ SOCIAL : que integri els nens i nenes en la societat on viuen i afavoreixi l’intercanvi escola / entorn.