Creacions de percussió

L’activitat protagonista de l’últim tema de música que vam fer amb el grup de 3r d’ESO era la creació d’una peça musical utilitzant elements rítmics. A partir dels continguts treballats (valors rítmics, estructura musical, breaks, etc.), els estudiants havien de crear en grups una breu composició musical que calia executar mitjançant percussió corporal o altres elements que es trobessin a l’aula. L’objectiu era que els alumnes realitzessin una creació pròpia en grups, que fossin capaços d’executar-la i finalment, que explotessin les possibilitats sonores a través del ritme.

Us mostrem un tastet del què van crear un dels grups:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=uXK8ydIfunA[/youtube]

El sector secundari treballat en grups cooperatius

A Socials de 3r d’ESO hem decidit treballar el sector secundari de forma diferent, amb grups cooperatius. Hem fet grups de 5 persones i cadascú ha d’explicar a la resta una part del tema. La professora, prèviament, havia repartit les explicacions a cadascú i se les ha preparat una mica. Amb l’ajuda els textos i d’una presentació de guiava l’explicació, cada alumne es converteix en una estona en professor o professora dels seus companys. Després de cada apartat, s’han de fer unes activitats que ajuden a comprendre i consolidar les explicacions.

Aquesta forma de treballar és valorada molt positivament perquè cadascú se sent protagonista i cada grup pot anar a ritmes diferents, adaptant-se a les dificultats o facilitats que es van trobant a mesura que avança el tema. Ho repetirem, segur!