Dites i refranys

DITES DE GENER

 • Any nou, vida nova.
 • Per any nou, un pas de bou.
 • Primer d’any lleganyós, any poc venturós.
 • Qui treballa per cap d’any, treballa tot l’any.
 • A l’hivern, el millor amic és un bon abric.
 • El foc, a l’hivern, és mig aliment.
 • Qui menja pa i crema llenya, l’hivern empenya.
 • El mal hivern, de la primavera fa govern.
 • Massa trons a l’hivern, freds tardans.
 • Si trona a l’hivern, prepara pa per a vuit dies.
 • Quan canta el mussol pel Gener, és que més fred ha de fer.
 • De sol d’hivern i de núvols d’estiu, enganyats eixiu.
 • Hivern plujós, estiu perillós.
 • Pel Gener no siguis matiner.
 • Pel Gener, el camp llaurar, la vinya podar i el vi trascolar.
 • Pel Gener, el millor ofici és pastisser.
 • Mes de Gener, mes malfeiner.
 • Aigua de Gener, omple botes i graner.

DITES DE CARNESTOLTES

 • Després de Sant Antón, Carnestoltes són.
 • Després de la Candelera, Carnestoltes ve al darrere.
 • Sant Maties i Carnestoltes, poques porten.
 • Amors de Carnestoltes, amors de revoltes.
 • Carnestoltes i Dijous Sant, sense lluna no es veuran.
 • Carnestoltes mullades, Pasqües assolellades.
 • Per Carnestoltes, totes les bèsties van soltes.
 • Per Carnestoltes, bones voltes.
 • Carnestoltes moltes voltes.
 • Quaresma no vinguis més. Pasqua totes les setmanes i Nadal de mes a mes
 • De Nadal a Carnestoltes, set setmanes desimboltes.
 • Planta el cep per Carnestoltes i tindràs bones redoltes.
 • Pel temps de les Carnestoltes, molt vi i moltes poca soltes.
 • Pels dies de Carnestoltes, molt vi i poques soltes.
 • Més tard o més matiner, Carnaval dins del febrer.

DITES DE FEBRER

 • De febrers, n’hi ha pocs de bons.
 • El Febrer és molt traïdor, borrascós i gelador.
 • Febrer ventós, cara de gos.
 • Febrer, mes mentider, un dia dolent i l’altre també.
 • El Febrer, de cap o de cua, l’ ha de fer.
 • On toquen al Febrer calamarsades, al Juliol pedregades.
 • Quan trona pelFebrer, molt mal en ve.
 • Aigua de Febrer, bona pel sementer.
 • Si no plou pel Febrer, no hi ha bon prat ni graner.
 • Neu de Febrer, aigua en un paner.
 • La neu de Febrer, marxa com un llebrer.
 • El Febrer, nou cares té.
 • El mussol, pel Febrer, ja es menja un pa sencer.
 • Guarda llenya al llenyer per quan arribi el Febrer.
 • Per al Febrer, llenya guardaré.
 • Pel Febrer, abriga’t bé.
 • Pel Febrer, set capes i un barret.
 • Pel Febrer, treu flor l’ametller.
 • Pel Febrer, un dia dolent i l’altre també.
 • Pel Febrer, una estona al sol i una altra al foguer.
 • Pel Febrer, jornal enter
 • Al Febrer has de llaurar, el que al Març vulguis sembrar.
 • Al Febrer, lloga jornaler.
 • Si vols bon aller, planta’l pel Febrer.
 • Qui tus pel Febrer, tossirà pel Març i per l’Abril també.
 • Mata més el Febrer que el carnisser.
 • Si el Febrer no febreja, tot l’any boigeja.
 • Si el Febrer riu, el fred reviu.
 • Sia al entrar, sia al sortir, el Febrer dóna que dir.
 • Sol de Febrer, emmascara com un calderer.
 • Febrer el curt, amb vint-i-vuit dies s’ en surt.

DITES DE MARÇ

 • No hi ha Març que no marcegi, ni boig que no bogegi, ni fill d’ase que no brami.
 • Març ventós i Abril plujós, fan el Maig florit i formós.
 • Març ventós i Abril plujós, fan esser el pagès orgullós.
 • Març ventós i Abril plujós, porten el Maig joiós.
 • Pel Març qui no té sabates ja pot anar descalç.
 • De flor de Març, fruit no en veuràs.
 • El sol de Març es nota set anys a la cara.
 • El sol de Març porta refredats.
 • Sol de Març, pigues i barbs.
 • Sol i aigua, temps de Març.
 • La lluna vella de Març, no marxa sense glaç.
 • Març, falsa primavera que enganya al bestiar.
 • Març, marçador, que de nit fa fred i de dia calor.
 • Març, marçàs, de l’ovella en fas pedaç.
 • Març, marçot, s’emporta la vella de la vora del foc, i la jove si pot.
 • Març marceja, Abril boigeja.
 • Quan al Març trona, l’ametlla es bona.
 • Quan el Març fa de Maig , el Maig fa de Març.
 • Pel Març la falceta al braç.
 • Pel Març, corre el diable per totes parts.
 • Pel Març, els ametllers en flor i el jovent en amor.
 • Si no llaures pel Març, ja no llauraràs.
 • Si no podes pel Març, no veremaràs.
 • Si el bou vols engreixar, de mig Febrer a Març l’has de pasturar.
 • Quaresma ventosa, collita granosa; si massa vent fa, ni palla ni gra.
 • Pasqua marçal porta mal any.
 • Pasqua marcenca, fam primerenca.

DITES D’ABRIL

 • A l’Abril, aigües mil.
 • Abril finat, hivern acabat.
 • Abrils i senyors, tots traïdors.
 • Abril mullat, bo pel blat.
 • Abril plovent, Maig rient.
 • Abril plujós i Maig ventós fan l’any ric i profitós.
 • Abril, un de bo de cada mil.
 • Aigua de Maig, de raig a raig; d’Abril, de fil a fil.
 • Altes o baixes, per l’Abril les Pasqües.
 • Crema més el sol d’Abril que el de tot l’estiu
 • De principi a fi, l’Abril sol ser roí.
 • Fins a setanta d’abril no et llevis un fil.
 • Gelada d’Abril, fam per tot l’any.
 • Humitats d’Abril fan fer llit.
 • L’abella per l’Abril dóna la cera i l’ovella la pella.
 • L’Abril té cara d’abat i urpes de gat.
 • L’Abril, mes gentil.
 • L’Abril, rient, mata de fred a la gent.
 • L’Abril fa el pecat i el Març és l’acusat.
 • Març marceja, Abril boigeja.
 • Març ventós i Abril plujós, fan el Maig florit i formós.
 • Març ventós i Abril plujós, fan ésser el pagès orgullós.
 • Març ventós i Abril plujós, porten el Maig joiós.
 • Matant una mosca a l’Abril, se’n maten més de mil.
 • Per l’Abril, cada gota en val mil.
 • Per l’Abril, espigues mil.
 • Per l’Abril, flors, olors i predicadors.
 • Per l’Abril, ous a mils.
 • Per l’Abril, arrenca un card i en naixeran mil.
 • Pluja d’Abril i sol de tardor, solen fer l’any millor.
 • Qui menja cargols per l’Abril, que es prepari per a morir.
 • Si el tres d’Abril el puput no ha cantat, o és mut o és enterrat.
 • Si per l’Abril el cucut no ha vingut, o és mort o s’ha perdut.
 • Si l’Abril fa llot, no es perdrà tot.
 • Si l’Abril venteja, és que encara marceja.
 • Si no vols menjar sopes tot l’estiu, sembra pèsols per l’Abril.
 • Si a l’Abril sents tronar, ordi i blat no en faltarà.
 • Trona l’Abril, ve bon estiu.
 • Tronada per l’Abril, cada gra en torna mil.

DITES DE PASQUA I SANT JORDI

 • Per Nadal calor i per Pasqua fred, fan l’any bo i dret.
 • Per Pasqua, carn de corder, i per Nadal, de galliner.
 • Pasqua i Nadal, s’esperen amb alegria i passen com un altre dia.
 • Pasqua plujosa, collita abundosa.
 • Pasqua sense ous, com Nadal sense torrons.
 • Pel Diumenge de Rams, qui no estrena no té mans.
 • Per Sant Jordi, espiga d’ordi. Per Sant Marc, espiga de blat.
 • Per Sant Jordi, garbes d’ordi.
 • Si no plou per Sant Jordi, tururut ordi.

DITES DE MAIG

 • Abril plovent, Maig rient.
 • Abril plujós i Maig ventós fan l’any ric i profitós.
 • Aigua de Maig fa créixer el cabell un raig.
 • Aigua de Maig, de raig a raig; d’Abril, de fil a fil.
 • Bellesa i flors de Maig, en un dia me’n vaig.
 • Cada cosa per son temps i pel Maig cireretes.
 • Cada gelada de Març, una ploguda pel Maig.
 • Casament de Maig, curta durada.
 • De l’aigua d’Octubre i del sol de Maig, en neix el blat.
 • Fang de Maig, espiga d’agost.
 • Maig humit, fa el pagès ric.
 • Maig ventós i Juny calent, fan bon vi i bon forment.
 • Març ventós i Abril plujós, porten el Maig joiós.
 • Ningú s’alabi del blat, fins que el Maig sigui acabat.
 • No és bon Maig si no deixa la bassa plena.
 • Pel Maig el rossí es torna pollí.
 • Pel Maig, cada dia un raig.
 • Pel Maig, murtra; pel Setembre, fruita.
 • Pluja de Maig, collita segura.
 • Qui poda en Maig i alça en Agost, no fa pa ni most.

DITES DE JUNY

 • Al Juny, l’estiu no és lluny.
 • Pel Juny, cada gota com el puny.
 • Pel Juny, el bou no és junt al jou.
 • Pel Juny, la falç al puny.
 • Pel Juny, molt sol i molta son.
 • El Juny formós, és abundós.
 • El Juny fred, mata l’esplet.
 • Juny, Juliol i Agost, ni dona, ni col, ni most.
 • La civada, com l’espelta, per Sant Isidre es desperta.
 • Si plou a primers de Juny, el bon temps és lluny.
 • Aigua de Sant Joan, no dóna ni vi ni pa.
 • Aigües de Juny, mals solen dur.
 • Aigua per Sant Joan, celler vuit i molta fam.
 • D’olives, una per Sant Joan i cent per Nadal.
 • El ral guanyat per Sant Joan, és ral i mig per Nadal.
 • De llana de Sant Joan, fes el teu abrigall.
 • Per Sant Joan, creix l’arbre i creix l’infant.
 • Les herbes de Sant Joan tenen virtut tot l’any.
 • Llaura per Sant Joan, si vols menjar bon pa.
 • Per Sant Joan, el blat al camp; per Sant Pere, el blat a l’era.
 • Qui de la muntanya es vulgui enamorar, per Sant Joan hi ha d’anar.
 • Tronada de Sant Joan, les nous corcades.
 • Trons per Sant Joan, la collita reeixiran.
 • Per Sant Joan, el primer bany.
 • Per Sant Pau, l’hora hi cau.
 • Els focs de Sant Pere se salten per darrere, i els de Sant Joan, se salten per davant.
 • Per Sant Pere i Sant Feliu, l’avellana surt del niu.
 • Per Sant Pere, Juny enrera, i Sant Pau el tanca amb clau.
 • Sant Pere bon home, Sant Joan bon sant, que curen la ronya i detot altre mal.

DITES DE JULIOL

 • Al mes de Juliol, a l’era hi fa bon sol.
 • Juliol sense rosada, duu la pluja amenaçada.
 • Juliol, les eugues a l’era i els bous al sol.
 • Pel Juliol, ni dona ni sol, encara que col i dona, tot l’any és bona.
 • Pel Juliol, ni dona ni cargol.
 • Pel Juliol, amb poc foc bull el perol.
 • Pel Juliol, beure, suar i la fresca buscar.
 • Pel Juliol, el raïmet porta dol i l’oliva també en vol.
 • Pel Juliol, la forca al coll.
 • Pel Juliol, sega qui vol.
 • Qui no bat pel Juliol, no bat quan vol.
 • Quan plou pel Juliol, fusta plou.
 • Qui no es banya pel Juliol, no es banya quan vol.
 • El bon nap, Per Sant Jaume ha d’ésser nat.
 • Raïms de Sant Jaume, raïms aigualits; raïms de Setembre, te’n llepes els dits.
 • La bona col, ha d’ésser feta pel Juliol.

DITES D’AGOST

 • Per l’Agost, bull la mar i bull el most.
 • Most d’Agost, mal color i pitjor gust.
 • Agost i verema n’hi ha cada any, uns amb guanys i d’altres amb danys.
 • Agost i veremar, cada dia no es fa.
 • Tempesta a l’Agost, bons raïms i millor most.
 • A l’Agost bat el peresós.
 • A l’Agost, la dalla no té repòs.
 • Agost i Setembre no duren sempre.
 • Agost té la culpa i Setembre porta la fruita.
 • Aigua a l’Agost, safrà, mel i millor most.
 • Pluges per l’Agost, mel i most.
 • Allò que Agost madura, Setembre assegura.
 • Cada cosa al seu temps, com les figues a l’Agost.
 • Ni a l’Agost caminar, ni al Desembre navegar.
 • L’Agost els pastura i el Setembre els madura.
 • La Mare de Deu d’Agost, diada molt assenyalada, maduren els albercocs i alguna pruna de frare.
 • Aigua per la Mare de Déu d’Agost, treu oli i aigua al most.
 • Per la Mare de Déu d’Agost, a les set ja és fosc.
 • Per l’Agost és madura; pel Setembre, sepultura.
 • A l’estiu tavernera, a l’hivern fornera.
 • A l’estiu, tota cuca viu.
 • Juny, Juliol i Agost, ni dona, ni col, ni most.

 DITES DE SETEMBRE

 • Pel Setembre, neteja tines, portadores i premsa.
 • El Setembre és veremador, i es fa vi del bo i millor.
 • Allò que Agost madura, Setembre assegura.
 • L’Agost els pastura i el Setembre els madura.
 • Per l’Agost és madura; pel Setembre, sepultura.
 • Al Setembre comença l’escola i també la xerinola.
 • Al Setembre, carbasses.
 • Al Setembre, el mal temps és de témer.
 • El fred de Setembre mata l’eruga.
 • El Setembre s’emporta els ponts o eixuga les fonts.
 • Pel Setembre, cull les pomes, abans no vinguin les bromes.
 • Pel Setembre, qui tingui blat que en sembri.
 • Setembre boirós, graner polsós.

DITES OCTUBRE

 • El bolet i el moixernó, de l’octubre és el millor.
 • De l’aigua d’Octubre i del sol de Maig, en neix el blat.
 • Per l’Octubre, fuig de l’ombra i busca el sol.
 • Per Sant Narcís, cada mosca en val sis.
 • Si a l’Octubre fa bon fred, mor el cuquet.
 • Quan l’Octubre ja és finit, mor la mosca i el mosquit.
 • Quan trona pel mes d’Octubre, neu segura.
 • Si vols tenir un bon favar, sembra’l per la Mare de Déu del Pilar.

 DITES NOVEMBRE

 • A primers de Novembre, el teu foc ja pots encendre.
 • Pluges de Novembre, omplen els barrals i curen tots els mals.
 • Si pel Novembre trona, la collita serà bona.
 • Novembre humit, et farà ric.
 • Novembre i Gener tenen el mateix temper.
 • Novembre tronat, mal pel pastor i pitjor pel ramat.

DITES DE TOT SANTS

 • De Tots Sants a l’advent, ni massa pluja ni massa vent.
 • De Tots Sants a Nadal, l’hivern formal.
 • Entre Tots Sants i la Nativitat, entra l’hivern de veritat.
 • De Tots Sants a Sant Andreu, vent o pluja o fred o neu.
 • De Tots Sants a Sant Martí, sembra si vols collir.
 • El bon favar per Tots Sants s’ha de sembrar, i pel Gener s’ha de cavar.
 • Per Tots Sants i pels Morts, si sembres blat, colliràs escardots.
 • Per Tots Sants, capes i mocadors grans.
 • Per Tots Sants, els blats sembrats i els fruits a casa guardats.
 • Per Tots Sants, i no més enllà, has de sembrar.
 • Per Tots Sants, les olives a les mans.
 • Per Tots Sants, mira els teus naps.
 • Per Tots Sants, mortons i glans, cama-seques i esclata-sangs.
 • Per Tots Sants, neu en els alts.
 • Per Tots Sants, per fruita glans.
 • Per Tots Sants, sembrar restos i plans.
 • Per Tots Sants, sembrats els camps.
 • Per Tots Sants, sense trigar, treu l’arada a llaurar.
 • Qui per Tots Sants no té sembrats, perilla quedar enganyat.
 • Qui sembra per Tots Sants, sembra blat i cull escarabats.
 • Quinze dies abans Tots Sants i quinze dies després, temps de bon sembrar és.

 DITES  DESEMBRE

 • Al desembre i al gener, busca sempre un bon recer.
 • Anar a dormir d’hora i llevar-se de matí tan bo és al desembre com a l’abril.
 • Arriba a temps, com la sabata de Sant Nicolau.
 • Boira pel desembre, pluja o llevant.
 • Boira pel desembre, pluja o sol.
 • Boires pel desembre, ni pluges ni neus són de tembre.
 • Calor pel desembre, calor pel gener, fred fort pel febrer.
 • Darrera el desembre nuvolós, ve el gener polsós.
 • Darrera un desembre plujós, ve un gener polsós.
 • De desembre a la fi, cada cabra amb son cabrit.
 • De Sant Tomàs a Nadal just una passa de gall.
 • Desembre, el mes més vell de l’any.
 • Desembre finat, any acabat.
 • Desembre, gelat i nevat.
 • Desembre, moltes coses es fan, però ja som a fi d’any.
 • Desembre mullat, gener ben gelat.
 • Desembre nevat, bon any pel blat.
 • Desembre passat, fred arribat, si no s’ha perdut o no l’han robat.
 • Desembre que fred no plany, bon gener i millor any.
 • Desembre tremolant, bon gener i millor any.
 • Dies de desembre, dies de malura: tot just es fa dia que ja és nit obscura.
 • Ditxós és el mes de desembre, que entra amb llardons i surt amb torrons.
 • El desembre ben portat, o pluja o tempesta.
 • El desembre és l’avi de l’any, i el gener l’hereu.
 • El desembre és un vell que fa arrugar la pell.
 • El desembre pren i no dóna.
 • El fred del desembre es fica dins per sempre.
 • El mes de desembre, el mes de les festes.
 • El sol del desembre i del gener porta gelades pel febrer.
 • Els Innocents no tenen dents, no tenen pa per a menjar, no tenen vi per a dormir.
 • En els Advents, baixen els gels i pugen els vents.
 • La boira de desembre duu el garbí al ventre.
 • La festa de la Puríssima dura fins a Santa Llúcia.
 • Més curt que el dia de Sant Tomàs.
 • Neus pel desembre, bon any pel que ve.
 • Ni en desembre assolellat, no et treguis la capa del costat.
 • Pel desembre calor, porta mal pitjor.
 • Pel desembre, desembrot, el pastor deixa les ovelles i se’n va vora del foc.
 • Pel desembre, el dia temperat, el vent l’ha portat.
 • Pel desembre, el fred o el vent fan tremolar el més valent.
 • Pel desembre, el temps que fa el dia tres el fa tota la resta del mes.
 • Pel desembre es gelen les canyes i es torren les castanyes.
 • Pel desembre, fred, i calor per l’estiuet.
 • Pel desembre, gelades i nevades i llargues matinades.
 • Pel desembre, gelades i sopes escaldades.
 • Pel desembre i pel gener, no siguis matiner.
 • Pel desembre i pel gener, omple la pica i l’olier.
 • Pel desembre, tremola el vent i l’home més valent.
 • Per la Concepció fa un fred de debò.
 • Per Sant Esteve, plou i neva.
 • Per Sant Esteve, un pas de llebre.
 • Per Sant Nicolau, la neu hi cau.
 • Per Sant Nicolau, plou si a Déu plau.
 • Per Sant Silvestre, el que no es fa resta.
 • Per Sant Silvestre, entra el sol per la porta i per la finestra.
 • Per Sant Silvestre, es treu l’ase per la finestra.
 • Per Sant Silvestre, la pluja ja està llesta.
 • Per Sant Silvestre, salten les bruixes per la finestra.
 • Per Sant Silvestre, un any se’n va i un altre en resta.
 • Per Santa Llúcia, creix el dia un pas de puça; no creix ni disminueix fins que el Nen Jesús no neix.
 • Per Santa Llúcia, l’oli torna a l’oliva.
 • Per Santa Llúcia, minva la nit i creix el dia.
 • Per Santa Llúcia, s’escurça la nit i s’allarga el dia.
 • Per Santa Llúcia un pas de puça; per Nadal un pas de gall; per Ninou un pas de bou, i per Reis mitja hora creix.
 • Per Santa Llúcia un pas de puça; per Nadal un pas de pardal; i per Reis burro és qui no ho coneix.
 • Quan pel desembre canta el mussol, pluja o bon sol.
 • Qui anar bé vol es compra roba pel desembre i calçat pel juliol.
 • Qui el desembre acabarà l’any nou veurà.
 • Sant Nicolau de la neu porta la clau.
 • Sant Nicolau obre les festes amb clau.
 • Sant Silvestre, duu a les bruixes del cabestre.
 • Sant Silvestre és el darrer vespre.
 • Santa Llúcia de Puigmal, tretze dies d’aquí a Nadal.
 • Santa Llúcia la bisbal, a tretze dies de Nadal.
 • Santa Llúcia treu les fires i les festes de la bústia.
 • Santa Llúcia us conservi la vista i la claredat!
 • Si bon raïm vols menjar, pel desembre has de podar.
 • Si el desembre plou, bon any nou.
 • Si l’any se’n va nedant mal per les vinyes i malament pels camps.
 • Si plou per la Concepció, plou per Carnestoltes, per Setmana Santa i per Resurrecció.
 • Si plou per Santa Bibiana, plou quaranta dies i una setmana.
 • Si Sant Silvestre plora tot l’any plora; Si Sant Silvestre riu tot l’any riu.

Un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà

 
Go to Top