Llegim en parella

Aquest trimestre, els nens i nenes de Cicle Mitjà i Cicle Superior han començat a treballar aquest programa de lectura en parelles. A Bora Gran ja fa uns quants anys que es duu a terme, ara ja en les tres llengües curriculars (català, castellà i anglès).

Es tracta d’un mètode d’aprenentatge entre iguals, totalment cooperatiu, en què els dos membres de la parella (tutor/a i tutorat/da) aprenen l’un de l’altre.

A més del treball que es fa a l’escola, s’aconsella una activitat de lectura setmanal amb la família (30 minuts) per tal d’optimitzar els resultats.

Des de l’escola es valora aquesta forma de treball de manera molt positiva, ja que fomenta el protagonisme de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge.

Des de la implantació del programa a Bora Gran, tot l’alumnat ha respost amb molta motivació i la seva valoració també ha estat molt bona.

En aquestes fotografies podeu veure com treballen i interactuen els alumnes en algunes de les sessions.

00llegimparellacmcs

Llegim, leemos, reading

Ja és el tercer curs que estem aplicant el projecte Llegim en parella en català. Aquest any continuem amb aquest programa en català a CM, en anglès –Reading in pairs– a 6è i, com a novetat, hem introduït Leemos en pareja a 5è en castellà. D’aquesta manera, tant a CM com a CS, es treballa la lectura en les diferents llengües del currículum. El mètode en què es basa és el treball cooperatiu: l’alumnat té uns rols, alguns fan de tutors i altres de tutorats.
Aquest programa educatiu està impulsat pel GRAI (Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals) i la Universitat Autònoma de Barcelona.
Un dels punts importants és la implicació familiar: la família des de casa pot fer també un treball similar com el que es fa a les aules. Les famílies busquen una persona (pare, mare, avi, oncle,..) que faci el paper de tutor/a, i que llegeixi amb el nen/a.
L’objectiu final és una millora en la comprensió lectora i l’expressió oral.
Us convidem a llegir l’article del passat 13 de febrer al Diari ARA sobre aquest programa a http://aprenentatgeentreiguals.blogspot.com.es/2016/02/blog-post.html

Llegim en parella

Els nens i nenes de Cicle Mitjà hem iniciat, aquest mes de gener, el programa “Llegir en parella”. El portarem a terme al llarg del segon trimestre, fent dues sessions setmanals a l’escola i una sessió a casa.

Llegim en parella és un programa de tutoria entre iguals per a la competència lectora, amb implicació de les famílies. Una de les millors maneres d’aprendre és haver d’ensenyar a un igual.

A l’escola, una part de l’alumnat de Cicle Mitjà som tutors i l’altra meitat som tutorats. Els tutors hem de preparar-nos la lectura per tal de llegir-la després amb el tutorat. A casa, el tutor pot ser qualsevol membre de la família.

Els i les alumnes ens ajudem, ens comuniquen, llegim, aprenem a fer-nos entendre; en definitiva, el fet de poder treballar amb un altre, amb un igual, genera empatia i crea sinèrgies, aprenentatges afegits molt importants en un món en tensions permanents.

Llegim en parella

El passat 16 de desembre es va portar a terme la formació per a les famílies del programa “Llegim en parella”, un programa educatiu que utilitza la tutoria entre iguals – a l’escola, entre alumnes, i a casa, entre l’alumne i un familiar- per a la millora de la competència lectora

En aquest vídeo podem veure l’aplicació del programa a l’aula i a casa:

I els consells pel tutor familiar en la següent presentació:

Per tenir-ne més informació podeu consultar a la web del Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals – un grup de treball de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona- que és qui ha desenvolupat aquest programa i el posa a l’abast de les escoles oferint formació i assessorament al professorat per portar-lo a la pràctica.