Llegim en parella

Aquest trimestre, els nens i nenes de Cicle Mitjà i Cicle Superior han començat a treballar aquest programa de lectura en parelles. A Bora Gran ja fa uns quants anys que es duu a terme, ara ja en les tres llengües curriculars (català, castellà i anglès).

Es tracta d’un mètode d’aprenentatge entre iguals, totalment cooperatiu, en què els dos membres de la parella (tutor/a i tutorat/da) aprenen l’un de l’altre.

A més del treball que es fa a l’escola, s’aconsella una activitat de lectura setmanal amb la família (30 minuts) per tal d’optimitzar els resultats.

Des de l’escola es valora aquesta forma de treball de manera molt positiva, ja que fomenta el protagonisme de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge.

Des de la implantació del programa a Bora Gran, tot l’alumnat ha respost amb molta motivació i la seva valoració també ha estat molt bona.

En aquestes fotografies podeu veure com treballen i interactuen els alumnes en algunes de les sessions.

00llegimparellacmcs