Llegim, leemos, reading

Ja és el tercer curs que estem aplicant el projecte Llegim en parella en català. Aquest any continuem amb aquest programa en català a CM, en anglès –Reading in pairs– a 6è i, com a novetat, hem introduït Leemos en pareja a 5è en castellà. D’aquesta manera, tant a CM com a CS, es treballa la lectura en les diferents llengües del currículum. El mètode en què es basa és el treball cooperatiu: l’alumnat té uns rols, alguns fan de tutors i altres de tutorats.
Aquest programa educatiu està impulsat pel GRAI (Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals) i la Universitat Autònoma de Barcelona.
Un dels punts importants és la implicació familiar: la família des de casa pot fer també un treball similar com el que es fa a les aules. Les famílies busquen una persona (pare, mare, avi, oncle,..) que faci el paper de tutor/a, i que llegeixi amb el nen/a.
L’objectiu final és una millora en la comprensió lectora i l’expressió oral.
Us convidem a llegir l’article del passat 13 de febrer al Diari ARA sobre aquest programa a http://aprenentatgeentreiguals.blogspot.com.es/2016/02/blog-post.html