Llegim en parella

El passat 16 de desembre es va portar a terme la formació per a les famílies del programa “Llegim en parella”, un programa educatiu que utilitza la tutoria entre iguals – a l’escola, entre alumnes, i a casa, entre l’alumne i un familiar- per a la millora de la competència lectora

En aquest vídeo podem veure l’aplicació del programa a l’aula i a casa:

I els consells pel tutor familiar en la següent presentació:

Per tenir-ne més informació podeu consultar a la web del Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals – un grup de treball de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona- que és qui ha desenvolupat aquest programa i el posa a l’abast de les escoles oferint formació i assessorament al professorat per portar-lo a la pràctica.