Ajuts de menjador 2017-2018

Termini per presentar les sol·licituds: Des del 2 fins al 26 de maig, ambdós dies inclosos.

Per als alumnes que es matriculen aquest curs 2017-2018, el termini finalitza un cop han transcorregut vint dies naturals des que s’ha formalitzat la matrícula. En aquests casos cal adjuntar una còpia del resguard de matrícula en què consti la data en què s’ha efectuat.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Al Consell Comarcal (c/ Catalunya, 48 – Banyoles), de 10.00 h. a 14.00 h., o a l’escola dimarts i dijous de 9h. a 13h. i de 15h. a 16:30h.

Informació general de la convocatòria dels ajuts de menjador escolar per raons socioeconòmiques i geogràfiques per al curs 2017-2018

Sol·licitud d’ajut de menjador escolar del curs 2017-2018

Les bases reguladores que regeixen aquesta convocatòria d’ajuts es poden consultar en aquesta adreça del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Per a més informació, al telèfon 972 57 35 50 o l’adreça de correu electrònic: ensenyament@plaestany.cat