2016-2017

Treball a partir de les “Estacions d’aprenentatge”.

El tercer any d’implantació del Projecte, i donat que l’alumnat és diferent, hem plantejat realitzar el treball mitjançant “Estacions d’aprenentatge”.

A partir d’unes preguntes inicials s’ha fet l’avaluació inicial dels coneixements de l’alumnat. Aquestes preguntes estàven associades a un color.

https://es.calameo.com/read/0029970760a25a2d18987

Si no se’n sap la resposta, es pot anar a consutar la teoria a l’estació d’aprenentatge del color corresponent i contestar-la correctament.

https://es.calameo.com/read/002997076b2a4e5f0a1da