Hola

Aquest bloc és una iniciativa del Seminari de Filosofia de l’IES. La Pineda, de Badalona. El responsable és el professor Josep Maria Berrocal.

Aquest bloc vol ser un espai on els alumnes expressin per escrit les seves opinions sobre temes que hem tractat a les classes o d’altres que siguin d’actualitat i, alhora, facin els comentaris que considerin pertinents a allò que aquí es va publicant, establint, tot plegat, un diàleg positiu i enriquidor.

A més, i com a segon objectiu, vol ser un mitjà on el professor de la matèria es comuniqui amb els seus alumnes i els hi aporti eines que complementin les classes.
Si voleu que el vostre article aparegui al bloc cal que l’adreceu al Josep Maria Berrocal. Ho podeu fer personalment o bé a través de la seva adreça de correu electrònic: josepmariaberrocal@hotmail.com

Tot article que es publiqui haurà d’anar signat amb noms i cognoms. No s’admeten pseudònims. Tanmateix, si algú vol que el seu comentari aparegui al bloc, cal que indiqui el seu nom i cognoms de forma clara.
Moltes gràcies per participar-hi.