Feines recomenades

* Dijous 27 d’octubre de 2010: aquests són els temes que heu de preparar per completar la matèria d’Història de la Filosofia. Recordeu que els heu de lliurar el proper 10 de gener de 2011.

 • Aristòtil: Teoria hilemòrfica. Teoria potència/acte. Crítica a Plató: concepte de “tercer home”. Concepte de causa: tot coneixement és coneixement de les causes; quatre causes. Ètica: “terme mig”; prudència; objectiu de l’ètica aristotèlica. Concepte de “Paideia”.
 • Filosofia hel·lenística: Stoicisme / Epicureisme / Escepticisme. Pensament ètic d’aquestes escoles: com ens hem d’actuar per a tenir un comportament èticament correcte?
 • Filosofia medieval:
  • Agustí d’Hipona: divisió de les dues ciutats; relació fe – raó.
  • Tomàs d’Aquino: relació fe – raó; cinc vies tomistes per a la demostració de l’existència de Déu.
  • Guillemd’Ockham: relació fe – raó; nominalisme; “la navalla d’Ockham”.
 • Filosofia del Renaixement:
  • Humanisme ranacentista: recuperació filosofia clàsica; Petrarca; què és l’humanisme?
  • Revolució científica: Geocentrisme – Heliocentrisme; Copèrnic; Principis de l’heliocentrisme; Galileo; Kepler.