Per Ampliar

*Per ampliar apunts tema 2 del dossier:  http://www.xtec.cat/~asarsane/filoantropologia/apunts.htm

*Per ampliar apunts tots els temes del dossier: http://www.xtec.es/~jgonza51/

*Per ampliar apunts tots els temes del dossier: http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/

*Per ampliar apunts tots els temes del dossier: http://www.xtec.cat/~asarbach/actius/filosofiaI/filosofia1.htm

*Per ampliar apunts tots els temes del dossier: http://www.xtec.cat/~mcodina3/filosofia1.htm

*Per ampliar apunts tots els temes del dossier: http://www.xtec.cat/aulanet/ud/filosofia/

*Per ampliar tema 1: textos que fan referència a la filosofia i el seu origen.

*La filosofia i Bertrand Russell

*Les dones i la filosofia

*Per ampliar tema 2: l’ésser humà. 

* Ja no és “Lucy” l’avant-passat més antic de l’home. Ara és “Ardi”. Si vols saber més, llegeix aquí. L’avantpassat més antic de l’home

*Per ampliar el tema de l’evolució dels homínids, amb material didàctic, videos,… Interessant mirar “didàctica de l’evolució” i “novetats”: http://www.evoluciona.org

*Los volcanes originaron la vida en la tierra

*La innovacion cultural llevó al gran éxodo de la humanidad desde África

*La croada del creacionisme arriba a la pàtria de Darwin

*Dos enormes ríos permitieron a los humanos sortear el Sàhara

*Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios

*Article del diari El País que tracta el tema de l’Abisme generacional

*Per ampliar tema 3: textos i informació sobre el coneixement.

* Per ampliar tema 4: textos que fan referència a la realitat.
*Como nace un paradigma
* Per ampliar tema 5: textos que amplien el contingut del dossier pel que fa a l’acció.

* Per ampliar tema 6: textos que fan referència a la política.

*Com es fa una llei