Feines recomanades

FEINES OBLIGATÒRIES D’ESTIU PER A TOTS ELS ALUMNES QUE PASSEN A SEGON DE BATXILLERAT.

* S’han de lliurar abans del 25 de juliol d’aquest any 2011.

* S’ha de fer un sol escrit, amb word si és possible, i enviar-lo com a document adjunt a la meva adreça: jberroc2@xtec.cat

 * Exercicis:

 1. Explica, en un màxim de deu línies, com va aparèixer la democràcia a la Grècia del segle V aC.
 2. Defineix les següents formes de govern: democràcia, oligarquia, timocràcia, tirania, plutocràcia, aristocràcia, monarquia, anarquia, república.
 3. Idea principal de tots els textos del capítol 6, el que fa referència a la política.
 4. Busca el context històric dels següents filòsofs: Plató, Descartes, Hume, Nietzsche i J-S Mill

FEINES OBLIGATÒRIES PER ALS ALUMNES QUE PASSEN A SEGON AMB LA MATÈRIA DE FILOSOFIA SUSPESA.

 1. Tria tres textos de cada unitat, els que tu vulguis, i fes la idea principal.
 2. Fes un resum dels factors determinants de l’evolució biològica i un altre dels factors determinants del procés d’hominització.
 3. Busca a les unitats 3 i 4 tot el que fa referència al platonisme, al racionalisme i a l’empirisme. Fes un resum.
 4. Digues què és la filosofia pràctica, de què tracta, quin és el seu objecte d’estudi,…

Totes les respostes les has d’enviar a la meva adreça electrònica abans del 25 de juliol.

 

CURS 2010/2011

* Has d’enviar un escrit amb les idees principals dels textos següents (tots en un sol document a l’adreça electrònica jberroc2@xtec.cat) abans del 10 de gener. Posaré nota i representarà, si no està fet en el dia assenyalat, una penalització d’un punt en la nota final del segon trimestre. Els textos són:

 1. 3.3.2.
 2. 3.3.3
 3. 3.3.4
 4. 3.3.5
 5. 3.4.2
 6. 3.4.3
 7. 3.4.4
 8. 3.4.5

*Defineix les següents parelles de conceptes: (s’ha de fer per la setmana del 29 de novembre al 3 de desembre)

 1. Material / Immaterial
 2. Abstracte / Concret
 3. Tangible /Intangible
 4. General / Particular
 5. Sensible / Intel·ligible
 6. Racional / Irracional
 7. Plural / Singular
 8. Necessari / Contingent
 9. Coherència / Incoherència
 10. Natural / Convencional
 11. Simple / Compost
 12. Explícit / Implícit
 13. Transcendent / Transcendental
 14. Etern / Immortal
 15. Formal / Material
 16. Teòric / Pràctic
 17. Llibertat / Determinisme
 18. Dret / Deure

*Dissertacions primer trimestre:

 1. L’home és el punt final de l’evolució. (Data de lliurament: últim dia de la setmana del 4 al 8 d’octubre)
 2. En ciència, tot s’hi val? (Data de lliurament: últim dia de la setmana del 18 al 22 d’octubre)
 3. S’ha de prohibir el burka? (Data de lliurament: últim dia de la setmana del 8 al 12 de novembre)

*Dissertacions segon trimestre:

 1. Per a què saber? (Data de lliurament: últim dia de la setmana del 10 al 14 de gener)
 2. El millor sentit per a conèixer. (Data de lliurament: últim dia de la setmana del 24 al 28 de gener)
 3. Per guanyar, tot s’hi val. (Data de lliurament: últim dia de la setmana del 7 a l’11 de febrer)

*Dissertacions tercer trimestre:

 1. Jo també puc ser polític. (Data de lliurament: últim dia de la setmana del 4 al 8 d’abril)
 2. La meva llibertat és la teva esclavitud. (Data de lliurament: últim dia de la setmana del 25 al29 d’abril)
 3. Naixem per viure o per morir? (Data de lliurament: últim dia de la setmana del 16 al 20 de maig)