Textos

* PLATÓ. La República, llibres II, IV i VII Clica aquí

* DESCARTES, R. Meditacions metafísiques, parts I, II, V i VI Clica aquí

* HUME, D. Resum (Abstract) del Tractat de la Naturalesa Humana Clica aquí

* HUME, D. Apendix 1 (“Sobre el sentiment moral”) de la Investigació sobre els principis de la moralitat. Clica aquí

*NIETZSCHE, F. Genealogia de la moral, primera part. Clica aquí

*NIETZSCHE, F. Sobre veritat i mentida en sentit extramoral. Clica aquí

*MILL, J-S. Sobre la llibertat, secció IV Clica aquí

*MILL, J-S. L’utilitarisme, secció II   Clica aquí

* MILL, J-S. L’utilitarisme, secció IV Clica aquí