Sanitat escolar

L’escola atén a l’alumnat que es fa mal en horari d’activitats escolars i extraescolars fent una primera cura i avisant a la família, per a què aquesta els acompanyi al metge.

Si un alumne es troba malament (vòmits, mal de cap, febre…) no se li administrarà cap medicament i s’avisarà a la família; en cas de no poder contactar amb la família, s’actuarà el més acuradament possible.

En cas que un alumne segueixi un tractament, cal portar una autorització del metge, especificant la dosi i, com i quan s’ha d’administrar. Per evitar contagis, s’exigeix a les famílies que no portin els seus fills quan tenen febre, malalties contagioses o paràsits fins que no hagi passat el perill de contagi.

L’escola participa de les campanyes de revisions mèdiques, vacunacions… que promou el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. Es respectarà, però, les decisions que en aquest respecte prenguin els/les pares/mares o tutors legals.