Atenció psicopedagògica

EAP i Psicòloga municipal

L’horari d’atenció per al nostre alumnat és:

EAP: dimarts de 9 a 14h.

Psicòloga municipal: Dimarts i Dijous de 9.15h a 14.35h

Servei express:

La seva finalitat és poder donar resposta a necessitats puntuals plantejades per la família a través de la utilització del servei psicopedagògic del centre. Serà atès per professionals de l’Equip Psicopedagògic.

Horari: Dijous de 12.30h a 13:15h  i  de 13:15h a 14:00h Caldrà demanar cita prèvia a secretaria