Òrgans de gestió

La gestió de l’escola es du a terme des de diferents òrgans:

Claustre
Consell Escolar
Equip directiu