Instal·lacions

P2120439 (Copiar)1Aquesta escola consta de quatre edificis, el més antic dels quals data de l’any 1971. Després, per raons de demanda escolar, s’ha anat ampliant fins arribar a tenir tres edificis independents actualment. Un d’ells fet a l’any 1975 i l’altre al 1980. L’organització d’aquests edificis és la següent:

  • Primer edifici:

Planta baixa: Educació Infantil

– Dues aules de P5.

– Aula de reforç.

Primer pis: Educació primària (Cicle Inicial)

– Dues aules de Segon de Primària.

– Aula d’anglès.

  • Segon edifici:

Planta baixa:

– Sala Màgica (sala gran polivalent per a diferents activitats, assemblees, psicomotricitat…)

– Aula de Música

– Aula d’Anglès d’Educació Infantil

Primer pis: Educació Primària (Cicle Inicial)

– Dues aules de Primer de Primària.

– Aula de Reforç

  • Edifici Central:

Es tracta d’un edifici de dues plantes que conté:

Planta baixa:

– Dedicat a tasques de Secretaria i Administració. Aquí també està ubicat el despatx de Direcció, la Sala de professors, l’aula d’informàtica, la ludoteca, l’espai de trobada, la biblioteca i els serveis de cuina i menjador.

Primer pis:

– Dedicat al Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària.

– També hi ha l’aula d’E.E., el laboratori i l’aula d’acollida.

– Centre de recursos.

  • Edifici de Parvulari:

És ocupat pels cursos de P3 i P4.