Fotografies

Les fotografies que apareixen en els articles de cada activitat les podeu trobar organitzades per àlbums aquí:

Les diferents activitats que anem fent a l’escola les podeu seguir amb els articles que es van publicant a la web. Aquí teniu organitzats els articles per categories, segons l’àmbit de realització de cada activitat (cicle, escola, etc.):

 Articles de Educació Infantil Articles de Cicle Inicial
Articles de Cicle Mitjà Articles de Cicle Superior
Articles de l’Escola

També podeu consultar els articles de les diferents especialitats:

Articles  d’Anglès Articles de Música Articles d’Ed. Física

Les fotografies del curs 2015-16 les podeu trobar aquí.