sólid

SÒLID

Una matèria sòlida és una matèria que té nexos molt fots, i una estructura molt definida, un sòlid té volum i forma fixa.

Les molècules que formen els sòlids estan molt juntes entre elles, per la qual cosa, no es poden moure molt ni canviar la forma (deformar-se). Les partícules estan juntes i ordenades no varien de posició i tan sols vibren.

Quan el sòlid s’escalfa les seves partícules adquireixen energia. Això fa que les partícules vibrin cada vegada més de pressa fins a passar a l’estat líquid i el canvi d’estat sòlid a líquid s’anomena fusió. La solidificació és el canvi d’estat líquid a sòlid. I sempre té una temperatura fixa per fer la solidificació.

EXEMPLES DE SÒLID: glaçó de gel,

pedres, taules, plats. Els trobem a tot arreu

CARACTERÍSTIQUES DELS SòLIDS

1 Força de cohesió (atracció): Les forces de cohesió són les forces que atreuen i mantenen unides les molècules, per això no canvien de forma.

2 Vibració (vibren però no canvien).

3 Volum definit: Ocupen un espai definit que no canvia mai.

4 Pot ser orgànic i inorgànic: que té restes d’algun ésser viu o no.

5 Tenen una densitat alta.

EXPERIMENT:

MATERIALS:

midó de blat

aigua

un recipient i una cullera per remenar

PREPARACIÓ:

Fiquem una mesura de midó de blat i poca a poc anem ficant una mica d’aigua fins que quedi una textura cremosa, si volem li podem ficar unes gotes de colorant o pintura. Al acabar de barrejar–ho tot. Llavors, veurem que si li vas ficant poca poc un llapis, boli, o el dit… Ens donarem conte que si li fiques el dit poc a poc s’enfosa peró si el fiques ràpid, aquest revotarà.

La dencitat

LA DENSITAT

La densitat és la relació que hi ha entre la massa i el volum. Cada substància té una densitat pròpia que es calcula dividint la massa que té entre el seu volum.

Per exemple, si volem saber la densitat de l’aigua, dividim la unitat de massa (1 kg) pel volum que ocupa aquesta massa (1l) i el resultat és 1 quilogram per litre (1 kg/l) la densitat també es pot mesura en grams per mil·lilitre (g/ml)

Exemple:

Una bola de plom pesa molt més que una de ferro de la mateixa grandària perquè la densitat del plom és molt més gran. El plom i el ferro s’enfonsarien a l’aigua perquè és més petita que la del ferro i el plom.

Aparells amb els que es mesura:

 

Picnòmetre: És un recipient que mesura la densitat d’un líquid

 

Densímetre: és un instrument que serveix per mesurar la densitat relativa dels líquids

balança  de westephal: que serveix per mesura la dencitat

Experiment:

Que necessitem:

– Un got de vidre transparent

– 25ml de mel

– 25 ml de aigua potable

– Colorant artificial vermell

– 25 ml de oli

– 25 ml de alcohol

– Pape alumini

– Tisa blanca

– Ferro

Com es fa:Es posa els 25 ml de mel a un got de vidre, també fica la mateixa quantitat d‘aigua amb unes gotes de colorant vermell, veiem que la igual flota per la mel això passa perquè té menys densitat i es forma com una capa amb mel i aigua vermella. Després, es fica 25 ml d’oli i es veu que no ses fons perquè té menys densitat que l’aigua i la mel. Per últim, es fica l’alcohol i es veu que sa format quatre capes: la de mel, l’aigua vermella i oli. Una vegada que sa format diverses capes per la mescla podem incorporar diverses objectes com: boletes de paper alumini, una mica de tisa blanca, un tros petit de ferro. Alguns objectes s’enfonsen i altres no, Això passa perquè hi ha objectes com el ferro que pesa més i llavors s’enfonsen però les boletes de paper no s’enfonsen perquè pesen menys.