La llum

LA LLUM.

La llum és una forma d’energia que ens permet veure les coses que ens rodegen, són unes ones electromagnètiques que van per l’aire o per l’aigua.

Segons la llum hi han tres tipus de materials:

  • Opacs: els materials opacs són aquells que la llum no pot travessar, com el nostre cos per exemple.
  • Translúcids: Són cossos que deixen passar la llum però no tota i llavors es veu una mica borrós.
  • Transparents: els materials transparents deixen passar tota la llum, com l’aigua i el vidre.

 Propietats:

Quan la llum travessa un objecte pot fer dues coses:

La refracció: Quan la llum travessa un vidre o l'aigua es desvia.

La reflexió: La reflexió de la llum apareix quan un raig de llum toca sobre una superfície transparent i llisa, llavors es veu el reflex.

Experiment.

El nostre experiment es diu un raig d’aigua.

Materials:

  • Una ampolla de plàstic
  • Aigua
  • 1 punxo
  • 1 làser

Com es fa:

Agafem una ampolla amb aigua i li fen un forat amb el punxo i de manera que surti un raig. A l’apuntar amb un làser per l’altra banda, veiem com la llum travessa l’ampolla i surt pel forat.

Perquè passa:

Això passa perquè el efecte que produeix gràcies de les reflexions que te lloc a l’aigua pot rebota com passa al mirall, també es pot corvar.

 

JOEL.INGRID 🙂

 

 

La calor

La calor és una energia que es forma quan les molècules  d’un objecte vibren i fan que pugi la temperatura de l’objecte.

La calor i la temperatura no són el mateix: la calor és una energia i la temperatura és la manera amb la qual mesurem la calor.

La calor fa que l’energia es transporti d’un objecte a un altre. La calor sempre viatja de l’objecte que té més temperatura al que en té menys, fins que els dos tenen la mateixa temperatura.

CANVIS A CONSEQÜÈNCIA DE LA CALOR:

Contracció: es fa quan un objecte es torna fred, es fa més petit.

Dilatació: es fa quan un objecte s’escalfa i es fa més gran.

 

La calor fa que els materials canviïn d’estat. Un exemple és l’aigua:

Aquests canviïs d’estat, depenen de la temperatura en la qual es troba l’aigua.

 

EXPERIMENT:                la volandera que cambia de mida

MATERIALS:

-volandera

-pot de vidre amb tap de metall

-encenedor

-pinça d’estendre roba

MUNTATGE:

Fem un forat al tap de metall de la mida de la volandera. Agafem la volandera i la posem pel forat. Ara escalfem la volandera amb l’encenedor agafant-la amb la pinça per no cremar-nos. La tornem a posar pel forat i  podem veure que no entra: això, és a causa de la dilatació que amb la calor de l’encenedor, augmenti la seva mida; i, per tant, ja no passa pel forat.

L’energia es transfereix

L’ENERGIA  ES TRANSFEREIX:

L’energia té algunes propietats i una és que es transfereix, això vol dir que la energia passa d’un cos a l’altre.

Hi ha dues maneres d’intercanviar energia:

1-De manera mecànica: és quan estàs empenyen una carreta que  intercanvies l’energia amb la teva força i així fas que la carreta es mogui .

2-Amb la seva calor (tèrmica): quan l’energia passa d’un cos fred a un cos calent fa que el cos fred es fiqui calent i que el calent es fiqui fred. Això passa perquè les partícules del cos que és més calent es mouen ràpidament per tenir més energia i es xoquen amb les partícules del 2n cos que es troben a la zona de contacte  augmentant el seu moviment  i per tant  la seva energia.

AQUESTOS SÓN ALGUNS EXEMPLES DE LA TRANSFERÈNCIA D’ENERGIA:

Conducció: Es quan la punta d’un ferro esta calenta l’altra punta poc a poc es va escalfant perquè el metall es conductor de la calor.

Convecció: Es quan encens el radiador i tarda una estona a escalfar-se i si fiques la ma al damunt sense tocar-lo notes la calentor cap a dalt.

Radiacció: Es quan deixes 1 cotxe a la platja i no fa molta calor però quan tornes tot el cotxe esta cremant per totes bandes.

 

EXPERIMENT

Necessitem:

-1 pilota gran i 1 petita

-1 lloc a l’aire lliure

Què fem?

Deixem caure les 2 pilotes per separat i veiem l’altura que agafen. Després col·loquem la pilota petita sobre la gran i les deixem que caiguin a la vegada.

Què passa?

Que el pes passa l’energia d’una pilota a l’altra, al començament té energia potencial gravitatòria i al final es transforma amb energia cinètica. Aleshores la pilota petita surt disparada cap a dalt ……

Maria Diagne Darsa