Conte sobre protecció de dades a infantil i cicle inicial

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha desenvolupat un conte perquè els infants més petits, de 4 a 6 anys, aprenguin a protegir la seva informació personal quan es troben en l’entorn digital.

Cliqueu a sobre de la imatge, per tal d’accedir al recurs:

Identitat digital i reputació online

Us presentem la “Guia per a usuaris: identitat digital i reputació online” elaborada pel l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO).

En l’exposició de la nostra identitat en Internet ens enfrontem a desafiaments que poden constituir amenaces per a la nostra privacitat i seguretat. Aquesta guia pretén donar-nos pautes d’actuació, per evitar els problemes que ens poden sorgir.

Protecció dels menors en el món digital

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya al seu lloc web, ens aconsella sobre la seguretat a Internet i ens dóna eines de protecció dels menors.

A més a més, es persones usuàries dels mitjans audiovisuals poden adreçar-se al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) per expressar les seves queixes, opinions, suggeriments o consultes. Les quals poden fer-se sobre la programació i la publicitat de qualsevol ràdio o televisió, ja sigui pública o privada.

Legalitat en Internet

Amb la publicació de la guia “Enseñáles a ser legales en Internet” l’Agència espanyola de Protecció de Dades, en el marc de les seves funcions, vol contribuir a evitar i reduir situacions d’indefensió dels menors, mitjançant actuacions preventives dirigides a informar i sensibilitzar sobre les conseqüències negatives de determinades conductes, educant i formant els menors en privadesa i protecció de dades perquè disposin de recursos que els ajudin a prevenir-les.

Les TACs en nens i adolescents

El portal de promoció de la salut i el benestar infantil Faros de l’Hospital Sant Joan de Déu presenta un nou informe, el novè, que analitza què avantatges i riscos impliquen les noves tecnologies, quin consum fan els nens i adolescents, i facilita una guia detallada de recomanacions perquè els pares puguin fomentar en els seus fills un ús saludable.

Els autors de l’informe asseguren que un ús responsable, educatiu, creatiu i supervisat pot ser molt beneficiós per al desenvolupament del nen perquè li pot ajudar a formar-se en les competències que requereix el món actual. Afegeixen, a més, que la precocitat en l’accés a les noves tecnologies no ha de ser vist com un perill sinó com una bona oportunitat educativa per ensenyar als nens bons hàbits en la utilització dels dispositius i consum de continguts digitals, perquè durant l’etapa infantil els nens busquen la complicitat i consell dels pares mentre que en l’adolescència es tanquen i la família ja té molt poques possibilitats d’intervenció.

Aquí teniu l’enllaç de descàrrega.

Contracte d’utilització del mòbil entre pares i fills

L’àmplia incorporació de dispositius mòbils connectats a Internet que hi ha actualment a les llars ha impulsat al Grup de Xarxes Socials de la Policia Nacional a redactar un esborrany de contracte entre pares de fills menors de 13 que estrenen un mòbil, tauleta u ordenador. Aquest acord consta de 20 normes de bon ús del dispositiu que comprometen ambdues parts.

Us deixem una còpia de l’esborrany: