Com instal·lar aplicacions als portàtils del professorat i de l’alumnat amb el Company Portal

El Company Portal és la botiga d’aplicacions del projecte d’acceleració digital des d’on es pot instal·lar programari divers sense necessitar cap autorització.

A continuació reproduïm la part del manual d’aquest servei que ens explica què és i com utilitzar-lo (podeu descarregar la font original aquí).


El Company Portal és el nou servei corporatiu des d’on es pot accedir al catàleg d’aplicacions homologades per a realitzar la instal·lació de manera autònoma als ordinadors Windows 10, tant d’alumnes com de docents, dins del Pla d’educació digital de Catalunya.

Les aplicacions que s’hi troben hauran estat validades per l’equip tècnic que dona suport a l’estació de treball i han passat els criteris de seguretat i idoneïtat marcats pel Departament d’Educació, assegurant el manteniment posterior en referència a versions o pegats de seguretat.

L’organització d’aquest portal està basat en un grup de categories preestablert, per tal de navegar més còmodament per l’entorn en la cerca de les aplicacions.

Contínuament s’anirà actualitzant el catàleg d’aplicacions disponibles, afegint-ne de noves que la comunitat educativa consideri necessàries, i traient-ne aquelles que queden obsoletes.

Per poder accedir-hi, cliqueu al menú inici i seleccioneu l’aplicació de Company Portal.

Un cop executada l’aplicació, dins l’entorn gràfic, tenim diferents opcions per revisar si l’aplicació que es requereix està disponible. En l’entorn gràfic es disposa de diferents opcions per tal de cercar les aplicacions. Per defecte, el sistema ens proposa les darreres afegides.

Apps: Apareixen totes les aplicacions disponibles per descarregar, a la part dreta es pot filtrar per categories.

App categories: Apareixen només les aplicacions de la categoria seleccionada.

Un cop hem trobat l’aplicació que necessitem només haureu de seleccionar-la i clicar sobre “Instal·lar”.

Si no trobeu l’aplicació desitjada, l’equip directiu o el coordinador digital del vostre centre podrà sol·licitar l’homologació i posada a disposició de l’aplicació no disponible realitzant la petició al portal PAUTIC i justificant la necessitat, omplint el formulari corresponent.


Des del Bloc de Cultura Digital us recordem també que teniu instal·lada una màquina virtual amb la Linux Linkat on teniu total llibertat per fer i desfer. Podeu consultar aquest post antic on es parla d’això: Com iniciar sessió a als nous ordinadors del professorat. En el catàleg d’aplicacions disponibles, del qual s’ha parlar a dalt, també podem trobar les aplicacions que podem instal·lar en aquesta màquina virtual.

Desitgem que aquest post us sigui molt útil i us esperem al pròxim!