Com posar notes a la plataforma iEduca

Al nostre centre posem les notes de l’avaluació inicial a la plataforma iEduca. A continuació us explicarem com s’ha de fer.

Una vegada que ja hem accedit a iEduca, hem de clicar al menú l’opció Professorat (1) i, després, Notes (2). En aquesta pantalla veurem tots els grups que tenim agrupats per matèries. Si volem consultar la programació didàctica de les matèries podem clicar la icona del full (3). Si volem posar ja les notes d’un grup, només hem de clicar sobre el nom del grup (4).

Un cop hem clicat el grup que volem, ens apareixerà un llistat de l’alumnat. Si fem BAT ja podem entrar les qualificacions numèriques en la columna corresponent (la icona d’un full amb un 8 està activa en color blau). Si, en canvi, hem d’avaluar grups d’ESO, haurem de clicar la icona d’un full amb una A majúscula (1), que és gris perquè està inactiva. Després de clicar-hi, el full canvia, la icona A esdevé blava (i el 8 gris) i ja podem entrar notes qualitatives. Tant en un mode com en l’altre, per tal d’introduir comentaris, haurem de clicar la icona del núvol (2) que hi ha al costat de cada alumne.

Dintre de la pantalla d’observacions de la matèria, podem seleccionar algun dels comentaris que ens dona iEduca (1) o clicar el botó Afegir (2) si volem escriure’n altres. Per tornar a la pantalla de notes només hem de clicar el botó Notes (3).

Esperem que aquest nou article us sigui útil. Us esperem al pròxim!

Bon pont del Pilar a tothom!

Imatge de portada: https://www.ieduca.com/wp-content/uploads/2021/05/homeieduca.png