XIV Jornada d’Orientació Acadèmica i Professional

El passat divendres 11 de març de 2016 es va celebrar la XIV JORNADA D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA i PROFESSIONAL.

La Jornada adreçada a l’alumnat que en aquests moments cursa els estudis de 2n Cicle d’ESO, Cicles Formatius de Grau Mitja i Superior, Batxillerat o PQPI (Programes de Qualificació Professional Inicial).

Tota la documentació de la Jornada la trobareu al Moodle del CRE. (a la Jornada es facilitarà usuari i contrassenya).

La jornada va ser tot un èxit!