Seminari d’Educació Musical adreçat a mestres de Primària.

El divendres 18 d’octubre va tenir lloc el Seminari d’Educació musical adreçat als mestres de Primària que tenen un alumne amb baixa visió a les seves classes. En aquest seminari es van tractar qüestions teòriques bàsiques en relació a la baixa visió, amb l’objectiu de que el professorat de música pugui utilitzar els recursos més adequats pels seus alumnes a l’aula, especialment pel que fa a la lectoescriptura musical, i també es van realitzar activitats pràctiques.

Partitura musical en vista