Publicació del llibre “Alumnado con discapacidad visual”

Aquest llibre pretén ajudar a aprofundir en aspectes concrets com ara:  com veu un alumne amb discapacitat visual?, com detectar-lo?, com avaluar-lo?, com aprèn?, com oferir una resposta educativa adequada?…  Al mateix temps que presenta diferents instruments i recursos per poder atendre a aquest alumnat a classe.

A més a més, a través de diferents exemples, es reflexiona tant sobre els problemes i les implicacions que les discapacitats visuals poden tenir en la manera d’aprendre de l’alumne i en les seves dificultats per desenvolupar determinades capacitats, com sobre les respostes que els mestres poden donar des del seu propi rol:  les dinàmiques de la classe,  la relació amb les famílies…

AUTORES:     Margarita Albertí, Laura Romero

SÈRIE: Atenció a la diversitat / Escola inclusiva

COL•LECCIÓ: Editorial GRAÓ. Escola inclusiva, 10

ISBN: 978-84-7827-982-1

Edició en castellà