Col·lecció “Obre” de l’Editorial Susaeta. Llibres adaptats.

Imatge portada Tauró

Des del DOIED, i dins la recerca de materials que es venen al mercat convencional que poden ser útils a les persones cegues o amb discapacitat visual, i que alhora serveixen igualment per a les persones sense problemes greus de visió, ens fan arribar dos llibres:

  • La col•lecció anomenada “Obre” de l’Editorial Susaeta, escrita en català. Un està dedicat a l’aranya i l’altre al tauró. Els llibres contenen el model tridimensional de cadascun dels animals en alt relleu, així com també, els relleus tridimensionals dels diferents aparells interns situats a cada pàgina. Cadascuna d’aquestes planes tenen un aparell representat a l’interior de la silueta central retallada, de manera que totes les pàgines amb tots els aparells representats, encaixen amb el llibre tancat en el model tridimensional inicial. A cada pàgina, hi ha escrita la informació corresponent a cada anatomia, text que estarà transcrit al Sistema Braille en quadern apart i amb una clara correspondència amb cadascuna de les pàgines del llibre original.

 Aquesta adaptació en braille la farà el servei SARDT quan així es sol·liciti.