Pissarres digitals a Balears

La nostra companya d’Eivissa, la mestre itinerant M Àngels Martínez Corderas, i component del Grup TIC CRE-Zona d’Influència, ens ha fet arribar aquesta notícia publicada al “Diario de Ibiza”. Des d’allà també s’està treballant amb les escoles ordinàries per introduir les Pissarres Digitals com a eina per apropar la visualització de la pissarra tradicional als alumnes de baixa visió.

En aquest article veureu com s’està utilitzant la Pissarra Digital Interactiva amb una alumne de baixa visió a l’aula ordinària.

Podeu llegir l’article a l’adreça http://www.diariodeibiza.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020600_2_304853__Pitises-i-Balears-pizarra-magica-Paula

Imagte de la PDI amb la Paula i la mestra itinerant M Angels Corderas