Category Archives: Geografia física

Més recursos de Geografia

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/ah_gXnjjdk4″ width=”500″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

Recursos de Geografia:

Recursos Geografia

Ciutat, territori, paisatge

Materials didàctics per a l’ESO que fomenten la cultura del territori i la sensibilització envers el paisatge
Observatori del Paisatge

Portal Educatiu en Sistemes d'Informació Geogràfica (PESIG)

Espai de difusió i aprenentatge dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) com a metodologia per a l’anàlisi, la interpretació i la transferència de la Informació Geogràfica (IG) en l’àmbit de l’educació secundària i batxillerat
Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE)

Jocs didàctics per aprendre geografia (de Catalunya, de França, d’Europa, d’Àsia…). Proposa diferents nivells de dificultat i es pot treballar en 4 llengües
E. Alonso

La meva comarca: el Maresme

Activitats per conèixer el Maresme per al 4t curs de primària. Dóna orientacions per als alumnes i per al professorat.
CRP Maresme II

Geografia d'Europa en jocs

Jocs per aprendre països, capitals i la geografia d’Europa. Presenta diferents nivells de dificultat
Sheppard Software

Earth observatory

L’observatori de la Terra de la NASA és una publicació on s’ofereixen imatges noves basades en els satèl·lits i informació científica sobre el planeta
NASA
Relació de materials per a la creació de recursos didàctics en geografia, adreçats al professorat de secundària i batxillerat. També conté materials per a l’alumnat.
J. Pons Granja

Paisatge

Blocs d’activitats per a l’estudi de paisatges mediterranis on es planteja observar, classificar, investigar, actuar i explorar
Educàlia

L'hàbitat humà

Pàgines dedicades a les formes d’instal·lació i repartiment de l’habitatge en un territori: l’hàbitat urbà i l’hàbitat rural
X. Ripoll

Propostes didàctiques per al crèdit variable tipificat Estudi Cartogràfic de l’entorn
CRP Baix Llobregat VI

El Baix Llobregat

Materials didàctics per al coneixement de la comarca adreçats fonamentalment als nois i noies de primer cicle d’ESO
CC del Baix Llobregat

GeoSense

Aplicació per posar a prova el coneixement de la geografia del món. Permet jugar en línia amb altres participants
GeoSense

Recursos pedagògics del Baix Llobregat i l’Anoia
CRP Baix Llobregat i l’Anoia
.

Font: Escola Oberta (XTEC)

Recursos didàctics de geografia

Textos i organigrames

1.1.- Del text informatiu al text didàctic
1.2.- Text i organigrama didàctics. Variables bàsiques
1.3.- Estructura d’un organigrama. Elements, jerarquies i relacions
1.4.- Elaboració d’un organigrama a partir d’un text didàctic
1.5.- Llistats i organigrames

Organigrames teòrics

2.1.- Estructura triangular bàsica: elements i relacions
2.2.- Estructura triangular bàsica: augment d’elements
2.3.- Visualització de la jerarquia i de l’evolució temporal
2.4.- Estructures triangulars i circulars de tres nivells
2.5.- Organigrames funcionals

Organigrames reals

3.1.- Seqüència temporal. Evolució geològica d’Espanya
3.2.- Comparació: comerç, immigrants i societat receptora
3.3.- Circuit-oposició: moviments migratoris
3.4.- Gradació de dificultats: moviments migratoris
3.5.- De l’organigrama al dibuix

Dibuixos informatius

4.1.- Migracions i moviments pendulars
4.2.- Paisatge del litoral valencià
4.3.- Model de creixement de la ciutat espanyola
4.4.- Àrea Metropolitana: estructura territorial
4.5.- Àrea Metropolitana: elaboració d’un perfil
4.6.- Àrea Metropolitana: anàlisi d’un perfil

Dibuixos-treball

5.1.- Elaboració d’un organigrama
5.2.- Dinàmica general de la població
5.3.- Dinàmica dels factors biològics
5.4.- Dinàmica dels factors socioeconòmics
5.5.- Tipus d’evolució de la població

Amb la creació recent del Dipòsit Digital de la UB, dins de l’apartat dedicat a la docència (OMADO) i la col·laboració de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya del Departament d’Educació es posen a l’abast del professorat de secundària i batxillerat una relació de materials per a la creació de recursos didàctics en geografia propis.

Els temes que es tracten constitueixen una part del programa de l’assignatura optativa d’especialitat de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, anomenada Recursos didàctics en geografia i que fou pensada per als estudiants que volen dedicar-se a l’ensenyament. Cada tema està construït i elaborat per a explicar, als estudiants de la Facultat, la diversitat de formes i sistemes que té el professorat per transmetre uns continguts, per a desenvolupar unes habilitats i per a buscar la col·laboració i les aportacions dels estudiants en la construcció del coneixement.

Per tal de facilitar l’accés als materials al professorat de secundària i batxillerat, s’ha preparat per a cada tema una versió específica que explica els objectius essencials i l’ús adequat de cadascun dels temes.

Els materials estan formats per textos, llistats, organigrames teòrics i reals, dibuixos informatius i dibuixos/treball, i són recursos polifuncionals (en diferents formats electrònics) en relació a l’edat i capacitat dels estudiants i a l’etapa del procés d’aprenentatge.

Josep Pons Granja
Professor Titular Emèrit del Departament d’Anàlisi Geogràfica Regional de la Universitat de Barcelona

Font: http://www.xtec.cat/recursos/socials/recursgeo/index.htm

Nostranau

En lloc d’anar al Youtube,  també podem anar a Edu365 i ¿ a Edu3 ?
[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/Y8tHjiFJMSY" width="425" height="350" wmode="transparent" /]
Enigma a Mart
.
[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/bmC0OgCrlPE" width="425" height="350" wmode="transparent" /]
Aurores polars.
.
[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/XFr1nVSsl3Y" width="425" height="350" wmode="transparent" /]
Visions del Hubble
.
[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/HTOlchplUOg" width="425" height="350" wmode="transparent" /]
Terra de lluny
.
Més vídeos youtube de Nostranau