PAU 2010

Matèries de l’àrea de Ciències Socials,
Estructura i contingut, PAU 2010:

http://www.gencat.cat/diue/doc_un/pau_hist1_2010.pdf
http://www.gencat.cat/diue/doc_un/pau_geog1_2010.pdf
http://www.gencat.cat/diue/doc_un/pau_hart1_2010.pdf
http://www.gencat.cat/diue/doc_un/pau_filo1_2010.pdf

Font: http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/acces/vies/pau/index.html