Category Archives: Flash

De Barcino a BCN
Etapa contemporània


capítol 36 La dictadura de Primo de Rivera
capítol 37 L’Exposició Internacional del 1929


capítol 38 Barcelona durant la República, en pau
capítol 39 Escenari de la Guerra Civil espanyola
capítol 40 Barcelona sota les bombes
capítol 41 Sota el franquisme
capítol 42 La Barcelona del desenvolupisme


capítol 43 En transició
capítol 44 La Barcelona democràtica
capítol 45 La ciutat del segle XXI


En clau d’humor

I. Temes escandalosos de presumpta corrupció, la cara més lletja de la democràcia i altres temes de política actual vistos en clau d’humor…

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/BFMbPv1b3HY” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/7qLALVLKZcA” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/SuRGGl8FuAw” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/OSykx2uiBho” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

II. Enllaços a temes d’actualitat de política espanyola i catalana

Haití

El país i el terratrèmol

alicesmeetshaiti

mapahaiti

  1. Especial: Haití es trenca
  2. Trenta minuts
  3. Enciclopèdia catalana | Mapa
  4. Viquipèdia | Terratrèmol d’Haití
  5. Haití, inestabilitat i política (El diari de l’escola)
  6. Alice Smeets Photography
  7. Ayiti, un joc de l’Unicef sobre Haití
  8. Google Maps

Abans del terratrèmol:

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/AMrZxLwQB4Y” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

[kml_rm movie=”http://video.xtec.cat:8080/ramgen/edu3tv/video/tvc/afers/001_793251.rm” width=”322″ height=”288″/]

Les guerres dels EUA

[kml_flashembed movie=”http://www.mapsofwar.com/images/American-Wars.swf” width=”500″ height=”300″/]

Which presidents and political parties were responsible for America’s deadliest wars? To what extent can you blame a president or a political party for choosing to go to war? This map may hold some answers. It illustrates the history of American war from 1775 to 2006. War is a necessary evil. Politics, however, shouldn’t be.

Quins presidents i partits polítics són responsables de les mortals guerres on han participat els EUA? Fins a quin punt es pot culpar a un president o un partit polític per a l’elecció d’anar a la guerra? Aquest mapa pot donar algunes respostes. S’il·lustra la història de la guerra de 1775 a 2006. La guerra és un mal necessari. La política, no obstant això, no ho ha de ser.

Un mal necessari?

World Clock

[kml_flashembed movie="http://www.poodwaddle.com/worldclock.swf" width="525" height="525"/]

[kml_flashembed movie="http://www.poodwaddle.com/timezone.swf" width="525" height="525"/]

Font: Web