La Flaca, revista satírica

Textos:

1. Revista publicada a Barcelona entre el 27 de març de 1869 i el 3 de març de 1876. Va patir diverses suspensions i, per evitar la censura, es va publicar sota diverses capçaleres: La Carcajada, La Risotada, La Risa, La Madeja política, El Lío i La Madeja.

El títol La Flaca ironitza amb la primor de l’estat i del poble espanyol, i possiblement és una rèplica a la publicació també satírica de caire liberal, publicada a Madrid, La Gorda.

En els primers anys La Flaca va fer una aferrissada oposició al General Prim. A partir de 1872, en iniciar-se la 3a guerra carlina, es mostra clarament anticarlina, fins al punt que aquest es converteix en el motiu únic de la seva existència; va deixar de publicar-se en acabar la guerra, amb el número La Paz ¡bienvenida seas!

Font: Biblioteca de Catalunya

2. El curs passat, la Biblioteca d’Humanitats de la UAB va adquirir, a demanda del Departament d’Història Moderna i Contemporània, la col.lecció completa del setmanari gràfic barceloní El Loro (1879-1885). Moltes han estat al llarg de la història les revistes satíriques que, per raons òbvies, han adoptat aquest nom (o el d’ocells igualment xerraires, com el papagai o el periquito)1, però la que descrivim en aquestes ratlles ben probablement és una de les més notables. De fet, amb La Flaca (1869-1871), constitueix segurament el màxim exponent a Catalunya de les publicacions periòdiques d’humorisme gràfic polític en castellà del darrer terç del segle XIX.
A La Flaca, com a El Loro, hi destaca especialment l’aspecte gràfic (litografies a color de Tomàs Padró). Degut a problemes de censura, La Flaca va suspendre la seva publicació, amb el número 100, a finals de l’estiu del 1871, però continuà, amb diversos noms, des del gener del 1872 fins el març del 1876. La biblioteca de Ciències de la Comunicació de la UAB en té una col.lecció completa.

Font: UAB

republica2-alegoria.jpgacudit1p.jpgacudit5p.jpg