Industrialització, globalització. Sectors secundari i terciari


De la industrialització a la globalització; els sectors secundari i terciari.

Font secundària: Slideshare
Font primària: IES Miquel Biada