Documentació i Barems

LLISTA ORDENADA PER NOMBRE DE DESEMPAT 7/05/2021:

ACCÉS AL DOCUMENT

BAREM DIFINITIU DE LES SOL·LICITUDS CURSADES AL CENTRE:

ACCÉS AL DOCUMENT

BAREM PROVISIONAL PREINSCRIPCIONS:

ACCÉS AL DOCUMENT

DOCUMENTACIÓ:

Us recomanem que tingueu tota la documentació acreditativa fotografiada o escanejada al vostre dispositiu (ordinador, mòbil, tauleta…)

Per consultar la documentació i què cal fer cliqueu el següent enllaç:

Enllaç a la documentació

BAREMS:

Si preinscrius el teu fill o filla al segon cicle d’educació infantil (de 3 a 6 anys), s’apliquen aquests criteris:

Si té germanes o germans que ja estan escolaritzats en el mateix centre, o la mare o el pare hi treballa: 40 punts
Segons la proximitat del domicili habitual o del lloc de treball al centre: 30 punts
Si el domicili habitual està dins la zona d’influència del centre; 20 punts
Si la mare o el pare treballa dins l’àrea d’influència: 15 punts
Si és del mateix districte, però no de l’àrea d’influència: 10 punts
Si és del mateix municipi, però fora de l’àrea d’influència del centre educatiu: 10 punts
Si la família percep la renda garantida de ciutadania: 10 punts
Si l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %: 10 punts

En cas d’empatar en punts, es té en compte si la família és nombrosa o monoparental. I si encara continua l’empat, les sol•licituds s’ordenen pel número que prèviament se’ls ha donat aleatòriament, a partir d’un número obtingut per sorteig