PMOE 2022-2023

Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE) 2021-2022

Aquest curs tornem a participar d’aquest pla amb els objectius següents:

 • Reforçar els centres educatius perquè disposin dels recursos necessaris per compensar l’increment i agreujament de les necessitats i desigualtats educatives de l’alumnat i les seves famílies, provocades pels efectes de la pandèmia de la COVID 19, per contribuir a la millora de l’equitat en l’accés a oportunitats educatives.
 • Reforçar la dimensió comunitària de l’acció educativa.
 • Reforçar l’atenció de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

Amb mesures concretes per àmbits per assolir aquests objectius:

 • Àmbit 1. Reducció de les barreres econòmiques
  Mesura 1. Accés equitatiu a les colònies i sortides escolars
  Mesura 2. Gratuïtat dels materials escolars en els ensenyaments gratuïts
 • Àmbit 2. Acompanyament, motivació i suport a l’alumnat i reforç de l’atenció educativa
  Mesura 4. Gestió i acompanyament emocional a l’alumnat    Mesura 7. Tallers de suport i acompanyament educatiu (TSAE)
 • Àmbit 3. Acompanyament, implicació i participació de les famílies
  Mesura 9. Formació de famílies, especialment en relació amb el coneixement del català, la competència digital ila millora de les habilitats parentals, i accions de suport i orientació a les famílies
  Mesura 10. Foment de la participació de les famílies i dinamització de les associacions de famílies d’alumnes (AFA).                  Mesura 11. Millora de la comunicació famílies-escola