Primària

Horari

Matins: 9:00h a 12:30h
Tardes: 15:00h a 16’30h
Coordinadora: Estíbaliz Puigdelliure
 Tutora de Primer: 

Tutora de Segon: Sílvia Lucena

Tutora de Tercer: Lorena Martínez

Tutor de Quart: Jesús Crespo

Tutora de Cinquè: Miguel Ángel 

Tutor de Sisè: Tatiana

Religió: Teresa Ugas

 Especialistes d’anglès: Míriam Luque

Especialista de música: Jesús Crespo

Especialistes d’educació física: Xavier Riera

Educació Especial: Loli Rodríguez, Estibaliz Puigdelliure

Aula d’Acollida:

Coordinació informàtica: Xavier Riera

Coordinació Pla de l’esport: Xavier Riera

Coordinació LIC: Lorena Martínez

Coordinació riscos laborals:  Sílvia Lucena

Integrador Social: Adrià Viñas

Vetlladora: Laura Salvador