Secretaria

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Director:  Pol Moreno – 

Cap d’estudis: Anna Costas

Secretària: Loli Rodríguez

Administrativa: Ada Mateos – Es comparteix amb un altre centre de Mollet. Els dies destinats a la nostra escola són dimarts i dijous setmanalment. I els divendres quinzenalment.

L’atenció a les famílies es farà prioritàriament de forma telefònica per evitar contactes innecessaris. Per a qualsevol gestió presencial caldrà concertar dia i hora