Educació Infantil

Horari

Matins: 9:00h a 12:25h
Tardes: 15:00h a 16’25h
Coordinadora:  Jessica Crespo
Es fa entrada esglaonada, els horaris estan especificats en el Pla Específic d’obertura i poden tenir modificacions al llarg del curs
 Tutora de P3 : Nadia

Tutora de P4: Jessica Crespo

Tutora de P5 : Patricia

Reforç: 

 

 Mestra d’anglès (P5):Míriam Luque

Tècnica d’Educació Infantil: Silvia López