L’ESCOLA

Escola Joan Salvat Papasseit

Avda Caldes de Montbui 3-5
08100 Mollet del Vallès·
Telèfon 93570 5781
a8021582@xtec.cat

Direcció del centre:  Pol Moreno

Cap d’estudis:  Anna Costas

Secretària:  Loli Rodríguez

Coordinadores: Mireia Campos (Educació Infantil), Míriam Luque (Primària)

Psicòloga:  Fina Villegas(EAP)

Logopeda: Nàdia Spaliveiro  (CREDA)

Administativa: Ada Mateos

Conserge: Xavier Martínez