L’ESCOLA

Escola Joan Salvat Papasseit

Avda Caldes de Montbui 3-5
08100 Mollet del Vallès·
Telèfon 93570 5781
a8021582@xtec.cat

Direcció del centre:  Pol Moreno

Cap d’estudis:  Miriam Luque

Secretària:  Loli Rodríguez

Coordinadores: Jessica Crespo (infantil), Estibaliz Puigdelliure ( Primària)

Psicòleg:  Àlex (EAP)

Logopeda: Maria José (CREDA)

Administativa: Ada Mateos

Conserge: Xavier Martínez