Servei Menjador

D’aquest servei de càtering se’n fa càrrec el Consell Escolar a través d’una comissió que en  fa el seguiment. El preu del servei de menjador per alumne és de:

  • 6,33 Euros els nens i nenes que són fixos.
  • 6,50 Euros els nens i nenes eventuals.

Ho gestiona l’empresa “Barcilleure”. Funciona des del primer dia de curs fins l’últim i per poder utilitzar el servei esporàdicament cal que demaneu informació a l’escola.famílies que així ho necessitin.

Els avisos i consultes  de les  famílies en relació a la utilització del servei de menjador caldrà fer-los telefònicament directament  a la coordinadora.

Coordinadora: Magda Quero