CALAIX DE SASTRE

 

En aquesta pàgina hi anirem penjant tots aquells recursos que necessitem durant el curs per fer diferents activitats, per avaluar o coavaluar, …

 

PER AVALUAR:

ESCALA PER AVALUAR DOSSIER

ESCALA PER AVALUAR flauta alumnes

ESCALA PER AVALUAR INTERPRETACIÓ CANÇÓ. ALUMNES

Escala per avaluar ACTITUD A L’AULA (alumne)

FULLS DE REFLEXIÓ:

FULL DE REFLEXIÓ TASCA

FULL REFLEXIÓ AVALUAR TREBALL EN GRUP INTERPRETACIÓ

FULL REFLEXIÓ CARPETA APRENENTATGE