CALAIX DE SASTRE

 

En aquesta pàgina hi anirem penjant tots aquells recursos que necessitem durant el curs per fer diferents activitats, per avaluar o coavaluar

 

PER AVALUAR:

ESCALA PER AVALUAR DOSSIER

ESCALA PER AVALUAR flauta alumnes

ESCALA PER AVALUAR INTERPRETACIÓ CANÇÓ. ALUMNES

ESCALA ACTITUD AULA_ alumnes

RÚBRICA COMP.PERSONAL I SOCIAL

FULLS DE REFLEXIÓ:

FULL DE REFLEXIÓ TASCA

FULL REFLEXIÓ AVALUAR TREBALL EN GRUP INTERPRETACIÓ

FULL REFLEXIÓ CARPETA APRENENTATGE