LA MÚSICA A L’EDAT ANTIGA

Ja hem vist i estudiat que la música neix durant la prehistòria amb una funció social i també com una necessitat de grup per participar en rituals, cerimònies…

Creieu que aquesta funció és la que té la música al llarg del temps? Podeu fer hipòtesis al voltant d’aquesta pregunta pensant en totes les etapes que hi han des dels principis de la invenció de la música fins al moment actual. Quina és la funció actual de la música?

Per pensar sobre això us inserto un vídeo que us pot inspirar:

L’EDAT ANTIGA

Després d’haver parlat i debatut una mica sobre aquest tema ens posarem en marxa per investigar la funció de la música en les diferents èpoques d’entre la prehistòria i el renaixement.

Llegirem uns articles que us adjunto i n’extraurem la informació que té a veure amb la funció en aquelles tres èpoques: antic egipte, antiga Grècia i antiga Roma.

Aquesta tasca la farem convinant els grups base i els grups d’experts de manera que no tothom haurà de llegir tots els article però finalment tots i totes tindrem un resum mental de com ha evolucionat la funció de la música al llarg d’aquestes èpoques. 

Finalment cada grup plasmarà aquesta informació en un mural on s’hi haurà de veure clarament l’evolcuió de les funcions de la música al llarg d’aquestes èpoques.

El mural s’avaluarà mitjançant una diana d’avaluació on hi haurà els següents criteris:

  • Equilibir entre els títols i el contingut. Informació ben repartida
  • Contingut: Adeuquat, clar, entenedor, ben redactat i bona ortografia. Que quedi clar l’evolució de la funció de la música.
  • Creativitat: original, vistós, capta l’atenció.
  • Complet: segueix les instruccions, hi ha tot el contingut. Hi són totes les etapes de la música amb totes les funcions que apareixen als articles.

Articles:

LA MÚSICA EN EL ANTIGUO EGIPTO, GRECIA I ROMA