3R ESO

Durant aquest curs el contingut principal que treballarem serà LA HISTÒRIA DE LA MÚSICA.

Abans d’entrar en matèria m’agradaria introduir aquesta temàtica amb la runtina ESCOLTO-SENTO -EM PREGUNTO a partir de la visualització o audició de la següent peça. És una fantàstica versió del Canon de Pachelbel que l’han titulada the Rockelbells Canon els originals The Piano guys.

Després de fer aquesta rutina i de debatre breument si això és o no música clàssica, farem una avaluació inicial sobre la història de la música utilitzant l’estructura cooperativa 1-2-4 on respondrem les següents preguntes.

1- En quin moment de la història creus que s’inicia la música?

2- En quines etapes dividiries la història de la música?

3- Quins autors i obres creus que són els més importants dintre la història de la música?

4- Per què creus que és important estudiar la història de la música?

Un cop haguem fet aquesta tasca individual i en grup posarem en comú les respostes sense canviar-les ni avaluar-les.

Ara veurem un vídeo que il·lustra la història de la música. Mentre el veiem farem un llistat dels conceptes, èpoques, autors…que ens semblen importants. O bé el mirarem i comentarem els aspectes me´s importants.

També podem fer una reflexió comparant el què sabeu del que creieu que us falta per aprendre.

⇒ Com heu vist la música ha anat canviant molt al llarg del temps i actualment hi ha un gran ventall de música al nostre abast, molta d’ella mescla i fusió de tot el que ja s’ha fet abans.

Escoltarem ara una cançó del cantant actual de pop Ed Sheeran que canta A CAPELLA com es cantava a l’Edat Mitjana però amb polifonia ( vàries veus) que és el que es comença a fer durant el Renaixement i en farem un ESCOLTO-SENTO/PENSO -EMPREGUNTO.

L’escoltarem primer sense subtítols i després amb subtítols perquè pugueu fer milor el Penso i Em pregunto.

 ⇒ ORIGEN DE LA MÚSICA:

Abans de començar a estudiar les diferents etapes de la història de la música farem una cerca de l‘ORIGEN DE LA MÚSICA i n’elaborarem un article propi. En aquest article hi hauran de constar com a mínim la resposta a les següents preguntes:

1- En quin moment o en quina etapa històrica situem l’origen de la música?

2- Quina relació hi ha entre l’origen de la música i l’origen del llenguatge?

3- Quins es consideren els primers instruments musicals?

4- Quina funció tenia la música en els seus inicis?

Ara veurem un vídeo molt curtet on explica breument la història de la música i farem les següents activitats:

 • Escriurem les idees principals que ens explica al vídeo.
 • Les endreçarem en un mapa mental.

PER FER L’ARTICLE O TEXT EXPOSITIU SOBRE AQUEST TEMA ho farem de la manera següent:

 • Llegirem i interioritzarem les preguntes que us acabo d’exposar.
 • Llegirem individualment la informació dels recursos que us enllaço més endavant
 • Mirarem de respondre les preguntes a partir de la informació que heu llegit
 • Posarem en comú les respostes en parelles
 • Redactarem un article on hi expliquem la informació que se us demana. Tingueu en compte que a l’article hi hauran d’haver les parts següents: 1- Un titular que situi el lector sobre la informació que volem donar en aquell article. 2- Contingut: la informació què exliqueu ha d’estar dividida en paràgrafs, podeu posar-hi subtítols si és necessari i un primerparàgraf breu introductori per situar el lector. 3- Autoria: l’article ha d’anar  acompanyat del vostre nom que s’acostuma a posar sota el títol. 4- Format: com que estem redactant un article ha de tenir el format d’article.
 • AVALUACIÓ: Per avaluar aquest article tindrem en compte els següents criteris:  1- Que estigui complet i respongui totes les qüestions . 2- Que segueixi les pautes i estructura.3- Tindrem en compte també la redacció i l’ortografia .

Quan acabem tota aquesta feina entregarem un mini dossier amb les següents tasques:

 • Rutina Escolto- Sento – Em pregunto
 • 1-2-4 + Reflexió
 • REspostes+ preguntes
 • Article sobre l’origen de la música

Els criteris d’avaluació d’aquest dossier te’ls deixo en aquest document perquè els tinguis en compte i revisis bé el dossier abans d’acabar-lo.

AVALUACIÓ dossier origen història música

RECURSOS PER CONSULTAR:

Origen de la música 1

Origen de la música 2

Origen de la música 3

Finalment us comparteixo aquest vídeo de la història i l’evolució cantada en 5 minuts pel fantàstic grup PENTATONIX.