Category Archives: Publicacions

Reseña del libro “Mueve la lengua, que el cerebro te seguirá. 75 acciones lingüísticas para enseñar a pensar ciencias”

A continuació transcric el que vaig escriure en un fil de twitter el dia que va sortir publicat el número de la revista on hi apareix la ressenya.

Ahir es va publicar l’últim número de la Revista @ApiceDce, que inclou una ressenya que vaig escriure fa uns mesos sobre l’últim llibre de l’estimat Jordi Domènech @jdomenechca .

Des que ho vaig veure m’envaeix un sentiment de tristesa que tinc ganes d’explicar. Vaig escriure la ressenya el desembre passat perquè el Jordi m’ho va demanar. Em va posar molt content que ho fes. Per mi el Jordi sempre ha estat un mestre a qui he admirat moltíssim i quan em va trucar per demanar-m’ho li vaig dir que seria un plaer i un honor fer-ho. Quan li vaig dir que mai havia fet una ressenya, em va dir que estigués tranquil i que li feia il·lusió que l’escriguis jo. El mateix dia em va enviar aquest mail. Sempre t’ho posava fàcil i estava disposat a donar-te confiança, ajudar-te i mostrar-te el camí. Així era el Jordi.

Imatge

El Jordi era una persona humil i generosa. Va treballar de manera rigorosa per ajudar a millorar l’educació del nostre país i crec que va arribar a molts profes (i, per tant, a molts alumnes) a través de publicacions i formacions d’una qualitat i delicadesa extraordinària. Amb mi sempre va ser molt proper i atent i mai li podré agrair prou la confiança i els consells que em va donar. Per això, quan vaig acceptar la seva proposta vaig pensar que era una bona oportunitat per fer-li el meu petit homenatge i agrair-li la seva dedicació i estima.

Escriure la ressenya va ser difícil. Volia dir moltes coses i em sortia de dins escriure en un registre col·loquial, però justament comentava un llibre que parla de la necessitat de vincular les característiques del text amb el propòsit. No el podia fallar en això. A mesura que pensava, repensava, escrivia i reescrivia la ressenya l’imaginava llegint-la. L’imaginava feliç de rebre aquestes paraules i em feia il·lusió pensar que potser per uns minuts es podria oblidar de la malaltia, del malestar i del tractament.

Jordi, em posa trist pensar que no has arribat a temps de llegir la ressenya del teu llibre. Desitjo que la gent que t’estima la pugui llegir i sentir una part del calor que et volia transmetre. Jo no m’he atrevit a fer-ho i no sé si ho podré fer, com a mínim durant un temps.

Gràcies per deixar-me caminar i créixer al teu costat  Tot i que no hi siguis físicament, jo seguiré “enraonant” amb tu. 


Ja fa gairebé 2 mesos que ens vas deixar, i et segueixo tenint molt present. Com a referent que vas ser per mi, sovint em pregunto “I què faria/diria el Jordi en aquest cas?”. Com les estrelles, tot i que ja no hi ets la teva llum em continua il·luminant el camí]

Pensar, fer i entendre ciència a través de l’error

Soler, J. (2021). Pensar, fer i entendre ciència a través de l’error. Revista Ciències 43, 48-59. 

Towards disentangling the genetic complexity and clinical heterogeneity of psychotic disorders: from family-based approaches to gene-environment studies

Towards disentangling the genetic complexity and clinical heterogeneity of psychotic disorders: from family-based approaches to gene-environment studies.

Autor de la tesi: Jordi Soler  I Directores de tesi: Dra Fatjó-Vilas Mestre i Dra Fañanás Saura

Qualificació: Cum Laude

Accés a l’article

Accés al vídeo de la defensa de la tesi (sense l’apartat de preguntes)


Els resultats inclosos en aquesta tesi s’han publicat en forma de 6 articles científics en revistes internacionals de prestigi. Podeu llegir-los en obert clicant aquí.  

Els trastorns psicòtics són trastorns mentals amb una prevalença mundial del 4% i amb una gran càrrega personal, econòmica i social associada, que estan causats per factors genètics, factors ambientals i la interacció d’ambdós durant diferents etapes del desenvolupament cerebral.

Si volem disposar de noves teràpies que ajudin a millorar la qualitat de vida de les persones amb algun diagnòstic psicòtic, és evident que abans ens cal entendre millor les contribucions que la càrrega genètica i la càrrega ambiental de cada individu tenen en el desenvolupament d’aquests trastorns. Malauradament, l’estudi de les bases etiològiques de l’esquizofrènia i d’altres trastorns psicòtics està condicionada per la gran heterogeneïtat clínica que presenten aquests fenotips. Per tant, per tal de seguir avançant en la identificació dels factors genètics associats al risc per a psicosi, és necessari conèixer i abordar els factors relacionats amb aquesta heterogeneïtat.

En aquest sentit, aquesta tesi pretén contribuir a abordar aquesta heterogeneïtat intrínseca als trastorns psicòtics a través de diferents estratègies: l’ús de mostres de famílies, l’ús de fenotips intermedis associats al risc per a psicosi i l’estudi de la interacció gen-ambient en l’etiologia d’aquests trastorns. En aquesta tesi s’han plantejat tres hipòtesis diferents, que han donat lloc a 6 articles publicats en revistes científiques internacionals.

Els resultats inclosos en la tesi revelen que l’anàlisi de fenotips intermedis associats al risc per psicosi en mostres de famílies facilita la identificació de formes més homogènies de psicosi, en relació a la seva etiologia genètica. Així doncs, mitjançant aquesta estratègia s’han identificat dos fenotips subclínics, com són la esquizotípia (trets de personalitat) i la dimensió cognitiva de l’atenció i la memòria de treball, com a marcadors de vulnerabilitat familiar per a psicosi en una mostra de famílies afectades amb esquizofrènia i en una de famílies afectades amb trastorn bipolar, respectivament. L’estudi del patró d’agregació familiar d’aquests fenotips ha permès la identificació de subgrups de famílies amb perfils fenotípics –i, per tant, també genotípics– similars.

A més, en mostres clíniques i també no-clíniques, s’ha identificat la relació d’alguns gens relacionats amb la plasticitat sinàptica (DAOA, ZNF804A, AKT1) amb el risc de patir psicosi, mesurat a través de l’expressió de diferents fenotips intermedis com els nivells d’esquizotípia o el rendiment cognitiu.

Els resultats inclosos en aquesta tesi també evidencien el paper que la variabilitat genètica té sobre el rendiment cognitiu i, alhora, com a modulador de l’efecte que el consum de cannabis té sobre l’expressió de diferents fenotips intermedis. En particular, s’ha descrit l’efecte del gent AKT1 en l’atenció i també l’efecte del gen ZNF804A sobre l’expressió de l’esquizotípia condicionat al consum de cannabis.

Tot i els últims avenços en la comprensió de la etiologia de la psicosi, la investigación dels factors genètics causants de la psicosi i la seva interacció amb els factors ambientals encara té un llarg camí per recórrer. Aquesta tesi ha pretès aportar un granet de sorra a la construcció col·lectiva d’aquest coneixement mitjançant l’ús de diferents estratègies, les quals han demostrat que poden ser molt útils per tal d’abordar d’una manera més eficaç l’heterogeneïtat clínica inherent als trastorns psicòtics i poder millorar la identificació de les variants genètiques i ambientals implicades.