WHAT DO WE HAVE IN OUR POCKETS?

Volem ensenyar-vos una petita pinzellada dels projectes en què estem treballant els grups dels membres del consorci i que hem compartit entre nosaltres en una de les sessions per conèixer-nos més i saber a què ens dediquem dins de les escoles.

L’escola Castanyer ha compartit un Popplet i ens ha explicat que està treballant en un Pla lector en què els alumnes llegeixen llibres i els comparteixen, preparant-se exposicions davant dels companys i companyes. 

L’escola Les Escomes ens ha compartit un altre esquema i ens ha explicat que treballa sobre un projecte basat en la Reproducció d’animals, plantes, i humans, els seus òrgans i malalties de transmissió sexual.

I l’IE Greda ens ha compartit un altre Popplet mentre ens explicaven que estan treballant en el projecte “Comunica” que tracta amb contes capgirats, canviant personatges i descobrint els secrets del món dels contes. 

(Consulta les imatges a l’apartat de l’article en anglès)


Queremos enseñaros una pequeña pincelada de los proyectos en que están trabajando los grupos de los miembros del consorcio y que hemos comprtido entre nosotros en una de las sesiones para conocernos más y saber a qué nos dedicamos dentro de las escuelas.

La escuela Castanyer ha compartido un Popplet y nos ha explicado que está trabajando en un Plan lector en que los alumnos leen libros y los comparten, preparandose exposiciones delante de los compañeros y compañeras.

La escuela Les Escomes nos ha compartido un esquema y nos ha explicado que trabaja sobre un proyecto basado en la Reproducción de animales, plantas y humanos, sus órganos reproductivos y sexuales y las enfermedades de transmisión sexual. 

Y el IE Greda nos ha compartido otro Popplet mientras nos explicaba que están trabajando en el proyecto “Comunica” que trata con cuentos invertidos, cambiando personajes y descubriendo los secretos del mundo de los cuentos. 

(Consulta las imágenes en el apartado del artículo en inglés)


We have shared general lines about the projects in which the consortium members are working in their class groups them between us, so that each member would know what the others are working on in their schools and we wanted to show you too.

Castanyer school shared a Popplet and has explained that they are working on a Reading Plan in which the pupils read books and share them, preparing presentations in front of the other pupils.

Les Escomes school shared a diagram explaining that they work on a project based on the Reproduction of animals, plants and humans, their sexual and reproduction system and the sexual transmitted diseases.

IE Greda shared another Popplet meanwhile they explained that they are working on a project called “Comunica” that has to do with reversed tales, changing characters and discovering the secrets of the world of tales. 

GET TO KNOW OUR STUDENTS

Teniu curiositat per conèixer els alumnes dels centres que formen part del consorci?

Cada centre educatiu membre del projecte Erasmus+ ha preparat un Jigsaw Puzzle perquè, mentre el feu, aneu descobrint quina cara fan els seus alumnes. Us animeu?

alumnes de l’IE Greda

alumnes de l’Escola Castanyer

alumnes de l’Escola Les Escomes


Tienes curiosidad por conocer a los alumnos de los centros que forman parte del consorcio?

Cada centro educativo miembro del proyecto Erasmus+ ha preparado un Jigsaw Puzzle para que, mientras lo hagáis, vayáis descubriendo las caras de sus alumnos. Os animáis?

 ➡ alumnos del IE Greda

 ➡ alumnos de la Escuela Castanyer

 ➡ alumnos de la Escuela Les Escomes


Are you curious to meet the pupils of the consortium members?

Each school center member of the Erasmus+ project has prepared a Jigsaw Puzzle so that, meanwhile you make it, you can discover how their pupils look like. Are you down for it?

➡ Greda Primary and High School’s pupils

➡ Castanyer School‘s pupils

 ➡ Les Escomes School‘s pupils

LOGOS

Bon dia a tothom!

Tenim el plaer de fer-vos saber que, després de fer un concurs entre els alumnes per crear el logo que representaria cada centre del consorci en el Projecte Erasmus PIBE+, ja tenim els guanyadors dels tres centres: Escola Castanyer, Escola Les Escomes i IE Greda.

Des del CRP, hem fusionat els logos guanyadors de cada centre per tal d’obtenir un logo unificat que representi el consorci globalment.


Buenos días a tod@s!

Tenemos el placer de haceros saber que, después de hacer un concurso entre los alumnos para crear el logo que representaría cada centro del consorcio en el Proyecto Erasmus PIBE+, ya tenemos los ganadores de los tres centros: Escuela Castanyer, Escuela Les Escomes y IE Greda.

Des del CRP, hemos fusionado los logos ganadores de cada centro con el fin de obtener un logo unificado que represente el consorcio globalmente.


Good morning everyone!

We are very pleased to inform you that, after organizing a contest between the pupils to create the logo that was going to represent each school of the consortium in the PIBE+ Erasmus Project, we already have the winners: Castanyer, Les Escomes and IE Greda.

From the CRP (Center of Educational Ressources), we merged the winning logos from the different educational centers in order to obtain a unified logo that could represent the whole consortium team globally.

 

BUT… WHAT IS IT ABOUT?

El projecte és un consorci liderat pel Centre de Recursos Pedagògics de la Garrotxa conjuntament amb tres centres escolars més: escola Castanyer (St. Joan les Fonts), escola Les Escomes (Sant Jaume de Llierca) i I’IE Greda (Olot). L’objectiu del projecte és poder veure i visitar biblioteques escolars que funcionin com a eix d’ensenyament-aprenentatge, com a espai de coneixement i com un espai de fàcil accés a la informació per inspirar creativitat i promoure el pensament crític a través de les metodologies de CLIL i ABP. Els tres centres treballaran diferents projectes a través de les seves biblioteques escolars. Quan les condicions ho permetin es preveuen fer 6 mobilitats. Formació per a professorat en ABP, Narració Digital i Pensament Crític. També es preveu fer 3 visites de bones pràctiques per visitar biblioteques escolars amb metodologia ABP i AICLE. S’utilitzarà la plataforma eTwinning per compartir les activitats i fer-ne un bon seguiment.

El proyecto es un consorcio liderado por el Centro de Recursos Pedagógico de la Garrotxa junto con las escuelas Castanyer, Les Escomes y el IE Greda. El objetivo del proyecto es poder ver y visitar bibliotecas escolares que funcionan como eje del aprendizaje, como un espacio de conocimiento y como un espacio de fácil acceso a la información para inspirar creatividad y promover el pensamiento crítico a través de las metodologías AICLE y ABP. Los tres centros trabajan diferentes proyectos a través de las bibliotecas escolares. Hay previstas 6 movilidades: 3 cursos de formación de ABP, Digital Storytelling y Critical Thinking; 3 job-shadowing para ver buenas prácticas en bibliotecas escolares con metodología ABP y AICLE. En eTwinning se compartirán las actividades acordadas y se hará la difusión de estas.

The project is a consortium led by a Centre for Educational Resources in Olot, together with 3 schools: Castanyer, Les Escomes and IE Greda (high school and primary school). The aim of the project is to visit school libraries that work as the centre of the main teaching-learning activities, the temple of knowledge and the place to access information to inspire artistic creativity and promote critical thinking through PBL and CLIL methodologies. The three schools will work on different literacy activities connected to their PBL projects and carried out in their school libraries. There have been 6 mobilities planned. On the one hand, courses for teachers connected to PBL, Digital Storytelling and Critical Thinking, and on the other, 3 Job-Shadowings to visit school libraries that use PBL and CLIL methodologies. The eTwinning platform will be used to publish the activities of the project as well as keep a track of the different school projects.
  

GOOD NEWS!

La biblioteca escolar com a centre dinamitzador de projectes i millora de la comprensió lectora

Han acceptat el nostre projecte Erasmus+. Enhorabona!


La biblioteca escolar como centro dinamizador de proyectos y mejora de la comprensión lectora.

Han aceptado nuestro proyecto Erasmus+. Enhorabuena!


The school library: boosting projects and improving reading comprehension.

Our Erasmus+ project has been accepted. Congratulations!

 

LET’S START!

Aquest és el primer pas d’un nou camí que tots desitgem que sigui molt llarg.

El CRP de la Garrotxa, l’IE la Greda d’Olot, l’Escola Castanyer de Sant Joan les Fonts i l’Escola les Escomes de Sant Jaume de Llierca treballarem plegats per arribar a Europa i fer que les nostres Biblioteques Escolars arribin a tota la comunitat educativa i abracin el currículum educatiu.


Este es el primer paso de un nuevo camino que deseamos que sea muy largo.

El CRP de la Garrotxa, el IE la Greda de Olot, la Escuela Castanyer de Sant Joan les Fonts y la Escuela les Escomes de Sant Jaume de Llierca, trabajaremos conjuntamente para llegar a Europa y hacer que nuestras Bibliotecas Escolares lleguen a toda la comunidad educativa, abrazando el currículum educativo.


Every journey starts with a single step.

Two Primary schools, one Primary-Secondary Center and the CRP join together in a new projecte involving Europe, School Libraries and Education.

WHAT MIGHT GO WRONG?